Utopia ja Dystopia minne Sulattamo juurruttaa juurensa

Taiteen Sulattamon hallitus on toimintansa aikana tehnyt pitkään strategia työtä. Juurruttaakseen toimintansa ja toiminta mallinsa vähitellen suomalaiseen yhteiskuntaan. Matkan varrella on erilaisten työkalujen avulla luotu erilaisia Utopioita ja dystopioita joitta voidaan pohtia yhteiskunnan tulevaisuutta ja Sulattamon asemaa paikkaa yhteiskunnassamme. Tämän työskentelyn avulla olemme voineet ajatella millaisin keinoin Sulattamo saa pysyvän paikan suomalaisessa yhteiskunnassa.

Työskentely on ollut hedelmällistä ja tuottanut erilaisia utopia ja dystopia malleja.  Näistä haluamme blogissamme tuoda esille muutamia. Jokainen voi pohtia seuraten yhteiskunnan muutoksia millaiseksi maailma on muuttumassa ja missä me ihmiset olemme tässä yhteiskunnassa.

Taiteen Sulattamon strategiaryhmä kehitteli mielessään seuraavat utopiat ja dystopiat, joiden juuret nähtiin organisaation nykyisissä vahvuuksissa ja heikkouksissa ja joihin päädyttiin seuraamalla tulevaisuuspolkuja luovasti joko tilanteen paranemiseen luottaen tai pessimistisellä asenteella:Skenario:Duodecimin Käypä hoito -suosituksiin on saatu ujutettua sähköinen kulttuuriresepti, jota suositellaan lievän ja keskivaikean masennuksen hoitoon. Resepti toimii siten, että tieto lääkärin määräyksestä tulee Sulattamon vastaavalle työntekijälle (koulutettu vertaistukihenkilö), joka ottaa puhelimitse yhteyttä asiakkaaseen. Yhdessä kartoitetaan asiakkaan kiinnostuksen kohteet ja sovitaan tapaaminen Sulattamon toimitiloissa tai muussa sopivassa paikassa. Tapaamisen yhteydessä haetaan asiakkaalle sopiva toimintamuoto Sulattamon tarjonnasta.


Skenaario: EU-rahoituksen hakeminen helpottuu, kansallinen rahoitus vähenee. RAY:n rahoituskriteerit muuttuvat: kakkua aletaan jakaa pienempiin osiin, ja laatukriteereissä joustetaan. Verkkoterapia on trendikästä, ja myös vakavissa ongelmissa kehotetaan hakemaan apua netistä. Hoito ei ole reaaliaikaista, akuuteissa ongelmissa viitataan usein kysyttyihin kysymyksiin. Kuka tahansa voi esiintyä pätevänä, ja tämä koskee myös taiteilijuutta. Ihmisiä rohkaistaan oman elämänsä asiantuntijoiksi. Perinteinen rahajärjestelmä muuttuu, markkinoille tulee vastineetonta rahaa. Siitä aiheutuu yhteiskunnallista levottomuutta. EU rajoittaa voimakkaasti yhdistystoimintaa, Sulattamo siirtyy maan alle. Valvonta lisääntyy.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Taiteen ja mielenterveystyön yhdyspinnoilla

Taide ja kulttuuri ovat tärkeä koronakevään exit-väylä.

Mielenterveysbarometri on julkaistu 25.3.2021