Siirry pääsisältöön

Tekstit

Kokemuksella kukoistamaan!

Olen Piia Sumupuu. Työskentelen Toimiva ry:n Muutosta ilmassa -hankkeessa Kainuun alueella. Olen sekä kokemusasiantuntija että ammattilainen. Vuosien vieriessä nämä kaksi puoltani ovat hioutuneet ja sulautuneet yhteen. Riippuvuuksista kärsivien ja heidän läheistensä parissa olen työskennellyt yli 20 vuotta. Siinä ajassa on ehtinyt nähdä jos jonkinmoisia toipumisia ja haasteita. Samalla on oppinut sen tosiasian, että niin kauan kuin on toivoa, on myös olemassa mahdollisuus toipua, riippumatta lähtökohdista tai tapahtuneesta. Olen kotoisin Helsingistä. Kainuuseen muutin vuonna 2015. Olen ohjannut vertaistukiryhmiä täällä eri hankkeiden puitteissa vuodesta 2017. Matkan varrella olen saanut tutustua erilaisiin toipujiin. Olen havainnut kaiken sen valtavan määrän kokemusta ja sote-asiakkuuden asiantuntijuutta, joita toipujat omaavat. Tämä tieto on erinomaisen arvokasta monille eri toimijoille sekä hyvinvointialueelle, ammatillisesti ja taloudellisesti. Oppikaamme toinen toisltamme! Toipuji
Uusimmat tekstit

Kokemustoiminnan monet kasvot: Virike ry

Kokemuksesi on arvokas -hankkeen blogisarjassa “Kokemustoiminnan monet kasvot” esitellään eri organisaatioissa toimivia kokemusasiantuntijoita ja vertaisia. Seuravaaksi esittelemme Virike ry :n kokemusasiantuntijan, Heidin. "Olen Heidi, iältäni 46v, ja olen käynyt kokemusasiatuntijakoulutuksen Virike Ry:llä vuonna 2020 Mikkelissä. Olen koulutukseltani päihde- ja mielenterveystyön lähihoitaja, mutta ollut työkyvyttömyyseläkkeellä jo useita vuosia kroonisten kipujen, masennuksen, ja Ehlers-Danlosin syndrooman takia. Arvokkain oppi, jonka sain kokemusasiantuntijakoulutuksesta oli se, että olen ihmisenä tärkeä. Omalla sairastumiskokemuksella on merkitystä, se ei ole mennyt hukkaan. Sain siitä hyvän työkalun, jolla voin auttaa esim. terveydenhuollon ammattilaisia ja opiskelijoita laajentamaan ajattelutapojaan koskien meitä sairastuneita. Lisäksi koulutus poisti sitä valtavan suurta häpeää, jota koin todella pitkään sairastumisestani.  Olen käynyt kertomassa tarinaani kouluilla opiskel

Kokemustoiminnan vastuullisuuden sydän – merkki sitoutumisesta vastuullisuuteen

Kokemustoiminnan kenttä on vähintään yhtä monimuotoinen kuin kokemuskoulutusten kenttä. Kokemuksesi on arvokas -hankkeen ensisijainen tavoite on koulutusten yhtenäistäminen ja kehittäminen. Hankkeen alusta asti on kuitenkin etsitty vastauksia niin käsitteiden määrittelyyn, eettisiin linjoihin kuin kokemustoiminnan koordinoinnin ja tuen kysymyksiinkin. Hanke on ollut hyvin varovainen ottaessaan kantaa määrittelyihin sen ydintehtävän ulkopuolelta, vaikka siltä usein ratkaisuja on toivottukin. Toisaalta kokemustoiminta koulutusten jälkeen ei kuitenkaan ole täysin irrallista koulutuksesta. Kouluttajaorganisaation kokemustoiminta vaikuttaa koulutuksen sisältöihin ja tavoitteisiin olennaisesti: miten kokemusasiantuntijuus ymmärretään ja mihin tehtäviin koulutus valmentaa. Vastuullisuus ja eettisyys läpäisevät koko prosessin koulutusten hakuvaiheesta toiminnan päättymiseen. Vastuullisuus ja eettisyys ovat aina keskeisiä kysymyksiä ihmistyössä, kuten kasvatus-, koulutus ja sosiaalialalla. Koke

Best of Both Worlds – Kokemusasiantuntijakoulutuksen järjestäminen yhteistyössä oppilaitosten kanssa

Kokemusasiantuntijuuden laajentuessa kasvaa paradoksaalisesti sekä paine koulutusten yhdenmukaisuuteen että monimuotoisuuteen. Erilaisia kokemusasiantuntijakoulutuksia järjestetään ansiokkaasti sekä järjestöissä, hyvinvointialueilla että oppilaitoksissa. Järjestökoulutusten vahvuuksia ovat esimerkiksi kohderyhmän tunteminen, mahdollisuus pieniin opetusryhmiin, tuttuun toimintaympäristöön ja yksilöllisiin oppimispolkuihin. Järjestöissä ja hyvinvointialueilla on mahdollista luoda myös saumaton polku kokemusasiantuntijalle koulutuksesta kokemustoimintaan – ja sen yli.  Järjestöissä kuitenkaan harvoin on resurssia oppilaitostasoiseen koulutuksen laadunhallintaan. Useat sosiaali- ja terveysalan järjestöt toimivat myös STEA:n rahoituksella, jota ei ole tarkoitettu tutkintoon johtavan koulutuksen järjestämisen (tai edes sen oppimisympäristönä toimimisen) tukemiseen. Harvat järjestöt ovat myöskään vieneet koulutustaan Koski-järjestelmään opintokeskusten kanssa kanssa tehtävän yhteistyön kautta

Kokemustoiminnan monet kasvot: Autismiliitto

Kokemuksesi on arvokas -hankkeen  blogisarjassa “Kokemustoiminnan monet kasvot” esitellään eri organisaatioissa toimivia kokemusasiantuntijoita ja vertaisia. Seuravaaksi esittelemme Autismiliiton kokemusasiantuntijan, Heikin. "Olen Heikki, 33 vuotta, ja olen toiminut Autismiliiton kokemusasiantuntijana jo reilut neljä vuotta. Saatuani autisminkirjon diagnoosin halusin osaltani alkaa jakamaan autismitietoisuutta ja lisätä ymmärryksen määrää maailmassa. Siispä osallistuin Autismiliiton järjestämään kokemusasiantuntijakoulutukseen. Koulutuksesta jäi kristallinkirkkaasti mieleen se, että autismikirjolla olevan kokemusasiantuntijan ei tarvitse olla autismin asiantuntija. Me olemme oman elämämme ja oman kokemuksemme asiantuntijoita, ja siksi pyrinkin avaamaan sitä, miten minä näen ja koen maailman autismikirjolla. Olen käynyt pitämässä esitelmiä monenlaisissa tilanteissa. Tilauksia on tullut sekä Autismiliiton kautta, että toimeksiantojen myötä muodostuneen suhdeverkoston kautta. Nuori

Kokemustoiminnan monet kasvot: Mielen ry

Kokemuksesi on arvokas -hankkeen blogisarjassa “Kokemustoiminnan monet kasvot” esitellään eri organisaatioissa toimivia kokemusasiantuntijoita ja vertaisia. Seuravaaksi esittelemme Mielen ry:n koordinaattorin ja vertaisen, Kirsin. Kuka olet? "Olen Kirsi Jokinen, Mielen Ry:n koordinaattori ja vertaisohjaaja. Nykyistä työtäni saan tehdä sekä vuorovaikutusammattilaisen että kokemusasiantuntijan roolissa ja koen sen suurena rikkautena. Työni tuntuu hyvin merkitykselliseltä minulle itselleni, koska saan yhdistää siinä kaiken kokemani ja oppimani, ja uskon, että myös asiakkaamme voivat hyötyä kaksoisroolistani. Minulla on paljon opintoja, jotka antavat minulle turvallista tietopohjaa asioihin, mutta ymmärrys ihmisten kärsimystä kohtaan on syntynyt yli kolmenkymmenen vuoden OCD-taustani pohjalta. Nuoresta asti suurin haaveeni oli löytää edes jonkinlainen rauha pakko-oireisen häiriön piinaamaan mieleeni, ja nyt yli viisikymppisenä olen paitsi saavuttanut kaipaamani mielenrauhan, myös löy

Kokemustoiminnan monet kasvot: Kulttuuripaja K-35

  Kokemuksesi on arvokas - hankkeen  blogisarjassa “Kokemustoiminnan monet kasvot” esitellään eri organisaatioissa toimivia kokemusasiantuntijoita ja vertaisia. Sarjan tarkoituksena on tuoda esiin, kuinka monissa organisaatioissa ja monimuotoisena erilaista kokemustoimintaa järjestetään. Tässä toisessa osassa esittelemme Lilinkotisäätiön Kulttuuripaja K-35:ssä toimivan vertaisen Samin, joka toimii myös kokemusasiantuntijana. Olen Sami Juntunen. Olen 43-vuotias. Kokemusasiantuntijakokemusta minulla on jo noin 15 vuotta. Tutuin yhdistys minulle on Suomen Moniääniset ry, jonka kautta olen saanut suurimman osan toimeksiannoista. Olen ollut muun muassa Heureka Tulee Hulluksi -näyttelyssä esillä omalla tarinallani. Äänimies dokumentissa olin päähenkilönä. Mielikertomuksia animaatiossa olin leijona. Olen ollut myös radiossa ja lehdissä. Juttuja on kymmeniä.  Tällä hetkellä toimin myös vertaisohjaajana Kulttuuripaja K-35:n Mediaryhmässä yhtenä vetäjänä. Arvokkainta vertaisohjaajakoulutuksess