Siirry pääsisältöön

Taiteen Sulattamon katsahdus menneeseen vuoteen 2019

Taiteen Sulattamon vuosi 2019 on ollut kasvun ja toiminnan vuosi. Sulattamo on, löytänyt paikkansa mielenterveys, taide ja kulttuurihyvinvoinnin järjestönä sekä olemme juurtuneet valtakunnalliseen kenttään. Olemme olleet monessa mukana, pienestä yhdistyksestä olemme kasvaneet kovalla työllä toimijaksi, jolla on oma paikkansa uudenlaisena järjestötoimijana kolmannella sektorilla.

Hankkeet:

Taiteen Sulattamon Kaunis mieli -hanke on tehnyt matkaa, kehittäen ja kouluttaen valtakunnallisesti uudenlaisia kokemusasiantuntijoita taiteen menetelmin kentälle. Olemme luoneet menetelmän, joka hyödyttää uudella tavalla taidetta ja kokemusasiantuntijuuden osaamista, sekä luo uudenlaista asiantuntijuutta maahamme. Matka jatkuu tulevana vuonna maakunta koulutuksilla, josta valmistuu uusia kokemusasiantuntijoita yhteiskuntamme tarpeisiin. Vahvistaen jo olemassa olevaa tärkeää asiantuntijuus osaamista.

Vuonna 2019 starttasi myös uusi hanke Kulttuurin Verso toimintansa. Verso hanke kouluttaa ja kehittää maahamme valtakunnallisella tasolla vertaisryhmänohjaajia toimimaan kentällä soveltavantaiteen menetelmin. Ensimmäiset koulutukset ovat ohi, valmistuneet aloittavat ryhmien ohjauksen ja tuovat uudenlaista toimintaa niin järjestö kuin muuhunkin kenttään, maahamme. Hanke aloittaa tulevana vuonna toisen toiminta vuotensa.

Taiteen Sulattamon sydän ja ydintoiminta erilaiset taiteelliset ja luovat työpajat ovat olleet suuressa kasvussa ja ovat vähitellen pystyneet vastaamaan mielenterveystoipujien sekä muiden erityisten ihmisten tarpeisiin olla luovan eheyttävän ja toipumista edistävän toiminnan äärellä. jonka painopiste on vahvasti, tavoitteellisen taiteen tuottamisessa ja luomisessa.


Paikka auki hankkeen tuella pystyimme työllistämään meidän toimintaamme kaksi osatyökykyistä vertaista toimintaamme. Paikka auki järjestelmä oli tärkeä mahdollisuus työllistämiselle ja loistava kokemus siitä, miten paljon osatyökykynen voi toiminnan ja yhteiskunnan hyväksi tehdä. Tämä työkapasiteetti jää maassamme aivan liian vähälle toivomme tulevaisuudessa, että tätä kapasiteettia pystymme vahvemmin hyödyntämään. Näissä työllistämis tilaisuuksissa syntyy loistava win win tilanne, joka hyödyttää monella tavalla toimintaa ja antaa ihmiselle uusia mahdollisuuksia.
Olemme myös mahdollistaneet todella monelle lahjakkaalle ja innokkaalle tekijälle kuntouttavan työtoiminta mahdollisuuden, jonka kautta on voi ponnistaa takaisin yhteiskunnan työmarkkinoille. Nämä mahdollisuudet, ovat sosiaalista toipumista, tukea ja paluuta yhteiskuntaan osallisuuden kokemuksen kautta.

Olemme olleet mukana myös erilaisissa kampanjoissa, #taklaastigma ja #terapiatakuu. Taiteen Sulattamo on myös mielenterveyspoolin jäsen ja on toiminut siinä yhdessä muiden kanssa aktiivisesti edistäen mielenterveyden asiaa Suomessa monella eri tasolla. Suomi areenalla Porissa heinäkuussa olimme myös näkyvästi yhteistyökumppaneiden kanssa tekemässä näkyväksi, mielenterveys teemaa, stigma ja #terapiatakuu :ta.
Järjestimme keväällä Malmitalolla kulttuurin ja kohtaamisen viikon. Jossa nostimme Malmitalon loistavalle näyttämölle uudelleen Riisuttu elämä teoksen, joka sai ensi-iltanansa kantaesityksenä KokoTeatterissa 2018 syksyllä. Kaunis mieli -hankkeen kokemusasiantuntijat toivat kokemuksensa yleisöiden kohdattavaksi ja koettaviksi.

Merkittävää Sulattamon vuodessa on ollut vaikuttamistyö mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tätä työtä on tehty monilla eri tasoilla konkreettisesti toiminnalla sekä avaamalla keskustelua mielenterveyden haasteista. Olemalla avoimia ja nostamalla eille mielenterveys teemaa näkyväksi erilaisissa tilaisuuksissa. Pyrkimyksenä kannustaa yhteiskuntaa avoimeen keskusteluun mielenterveydestä ja siten vähentämään stigmaa.
Asiantuntijuutta ja vapaaehtoistyötä. Sulattamo on ollut sovaeltavantaiteen kentässä asiantuntija roolissa ollut  vahvasti mukana. Avannut keskustelua rahoituksesta, tulevaisuuden näkymistä, sekä ollut osana kulttuurihyvinvoinnin edistämistyötä. Sulattamo on avannut ovensa monille. Sulattamossa on vieraillut koulutusorganisaatioita, taiteen, kulttuurituotannon ja sote alojen opiskelijoita sekä oppilaitoksia. Sulattamon vuodessa on ollut opiskelijoita tekemässä opinnäytteitä, harjoittelemassa ja monissa vierailuissa tutustumassa toimintaan.

Sulattamo on avannut monissa tapahtumissa keskustelua mielenterveydestä, taiteesta sekä hyvinvoinnista. Sulattamo järjesti 3 Sosiaalisentaiteen inovaatioiltaa kuluneena vuotena. Inovaatioillassa vaalien alla keskusteltiin poliittisten päättäjien kanssa, illoissa on ollut asiantuntijoita ja ne ovat omalla osallaan vahvistaneet keskustelua maassamme taiteen, kulttuurin hyvinvointi vaikutuksista ja niiden tärkeydestä olla osana edistämässä terveyttä ja ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sulattamo on ollut mukana myös Arkadia-seuran tilaisuudessa jossa käytiin keskustelua soveltavasta taiteesta. Olemme tavanneet päättäjiä, virkamiehiä, ministereitä ja kertoneet heille myös taiteen merkityksellisyydestä hyvinvoinnille. Sulattamo on myös Taikusydän verkostossa edistäen yhdessä verkostossa kulttuurihyvinvointia ja tukien sen tavoitteita koska tavoitteemme ovat yhteisiä.
 
Sosiaalisentaiteen innovaatioilta vol 3

Olemme etabloituneet myös monien kansainvälisten toimijoiden kanssa. Olemme verkostoituneet, luoneet kumppanuuksia ja ennen kaikkea tehneet vaikuttamis ja asiantuntia vaihtoa kansainvälisesti, niin taiteen, mielenterveyden kuin hyvinvoinninkin sektoreilla. Olemme saaneet avattua verkostoja Eurooppaan, pohjoismaihin, Yhdysvaltoihin. Sulattamolla on vahva usko kansainväliseen toimintaan ja asiantuntijuuden jakamiseen, kehittämiseen globaalisti. Tavoitteena on saada uusia avauksia myös tulevana vuonna.

Toimintamme on huomioitu kuluneena vuotena ja näistä huomion osoituksista olemme olleet kiitollisia. Se on ollut meille viesti siitä, että toimintamme on tärkeää sekä vaikuttavaa. Tämä on myös tienviitta sille, että olemme matkalla oikeaan suuntaan.
Mielenterveyden keskusliitto myöntää vuosittain mielenterveystyössä ansioituneelle jäsenyhdistykselleen Vuoden Pomppu -yhdistyspalkinnon. Vuonna 2019 Taiteen Sulattamo sai tämän merkittävän palkinnon 23.8.Kaunis Mieli-hankkeelle myönnettiin Mieletön teko 2019 tunnustus. Tunnustuksen myönsi Nuorten aikuisten mielenterveysaktivismiryhmä Koala. Kiitos tunnustuksesta! Koala- ryhmän palkintoperusteet kuuluvat seuraavasti; Hanke on esimerkillistä innovatiivisuutta osoittaen tuonut yhteen taiteen ja kokemusasiantuntijuuden. Kulttuurikokemusasiantuntija- koulutus on tukenut mielenterveystoipujia luomaan kokemuksilleen uudenlaisia merkityksiä ja tarjonnut mahdollisuuden oman tarinan uudelleenjäsentelyyn taiteen ja esiintymisen kautta. Hankkeen kulttuurikokemusasiantuntijat ovat taiteellisesti laadukkailla ja vaikuttavilla esityksillään rakentaneet yhteistä kieltä ja ymmärrystä toipujan ja katsojan välille.


Moni asia vuodessamme on ollut uraa uurtavaa ja innostavaa. Ilolla voimme katsoa työmme tuottamia hedelmiä ja vahvaa vaikuttamistyötä, jota yhdessä olemme tehneet. 


Nyt katseet kohti tulevaa vuotta, joka näyttäytyy työn täyteisenä, positiivisena, haasteellisena sekä kehityksen vuotena. Sulattamo potkaisi toimintansa jo viime kevään Kick off tilausuudessa toukokuussa taiteen ja hyvinvoinnin vuosikymmenelle. Tämä viitoittaa tietämme vuonna 2020 sekä koko tulevan vuosikymmenen.


Haluamme kiittää kaikkia lukemattomia yhteistyökumppaneita kuluneen vuoden yhteistyöstä ja merkittävästä matkasta yhdessä. Yhdessä matkamme jatkuu kohti uutta vuosikymmentä ja yhteistyö on se, jolla tehdään merkittäviä tekoja.

Taiteen Sulattamon olemassaolo on aina kannanotto yhteiskunnassamme. Sulattamo ei ole olemassa itseään varten vaan hedelmöittääkseen koko mielenterveyden- ja taiteen kenttää. Kehittäen näihin kenttiin yhdessä yhteistyöllä uusia toimintaa, tehden rohkeita tekoja, jotta ihminen, yksilö saisi yhteiskunnassamme parempaa hyvinvointia, mielenterveyttä luovuudesta ja taiteesta.

Sulattamo toivottaa kaikille oikein hyvää ja menestyksekästä Uutta Vuotta 2020.

Toiminnanjohtaja Eveliina Lafghani


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tulevaisuuden kokemusasiantuntijuus

Kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on ollut läsnä jo pitkään. Ammattilaisten rinnalla toimivat kokemusasiantuntijat tuovat laatua ja lisäävät ymmärrystä monin eri tavoin. Kokemusasiantuntijuuden juuret ovat vertaistoimijuudessa ja kumpuavat vertaisten toisilleen antamasta tuesta. Viimeisten 20-vuoden aikana kokemuksen käyttäminen osana päihde- ja mielenterveyspalveluita on tullut jäädäkseen, siltikään meillä ei ole olemassa selkeää näkemystä siitä miten erilaisia kokemukseen perustuvia toimintoja tai työtä määritellään. Kokemusasiantuntijuuden ja vertaistoimijuuden rajat ovat häilyviä ja määritelmät epäselviä. Kokemukseen perustuvan tiedon ja osaamisen käyttämistä on yritetty selkeyttää palvelurakenteissa erilaisilla nimikkeillä ja jakamalla kokemusasiantuntijoita koulutettuihin ja kouluttamattomiin. Koulutuksen perusteella jaottelu ei toimi täysin sekään koska meillä ei ole olemassa yhtenäistä laatuun perustuvaa kokemusasiantuntijakoulutusta. KA-koulutuste

Kokemusasiantuntijuutta, kokemustietoa ja osaamista yli rajojen

Kokemusasiantuntijuutta, kokemustietoa ja osaamista yli rajojen!  Taiteen Sulattamossa on jo pitkään tehty eurooppalaista asiantuntijatiedon vaihtamista yli valtakunnan rajojen. Yhteistyötä on tehty Keski-Euroopan, Baltian maiden sekä erityisesti Viron toimijoiden kanssa. Koronapandemia pääsi katkaisemaan yhteiskehittämisen ja hiljensi suunnitelmat kansainvälisestä asiantuntijayhteistyöstä. Nyt Taiteen Sulattamo on kuitenkin päässyt aloittamaan yhteistyön virolaisen Kogemusnõustajate Kodan kanssa. Valmistelut yhteiselle kehittämishankkeelle on käynnistetty ja tavoitteena on aloittaa vuonna 2022 tulevaisuuteen katsova hankeyhteistyö. Virossa ja Suomessa on asiantuntijuutta kummallakin puolella Suomenlahtea, jonka jakaminen on tärkeää ja hyödyllistä. Erityisesti toimintamallien yhteisessä kehittämisessä, sekä asiantuntijuuden vaihdossa on paljon, mitä voimme oppia toisiltamme.  Virossa kokemusasiantuntijatoiminta on kehittynyt nopeasti. Toiminnan ja koulutuksen taso on korkealaatuista se

Pois pulpetista! Osaamisperusteinen kokemusasiantuntijakoulutus

Uskallan väittää, että lähes kaikilla on synkkä muisto tylsästä luentomuotoisesta opetuksesta, johon osallistuessa ajatus harhaili, keho puutui eikä mitään aiheeseen liittyvää oppimista tapahtunut. Aina ei edes muistanut luennon aihetta luokkatilasta poistuessa. Ennen varsinkin lukiot ja yliopistot nojasivat vahvasti perinteiseen opettajajohtoiseen tyyliin ja mekaanisten fakta-listojen pänttäykseen. Vanhempi sukupolvi kertoo myös kauhutarinoita kansakouluajoiltaan, kun Euroopan jokia – tai muuta (työ)elämässä välttämätöntä tietoa – opeteltiin ulkoa häpeän uhan motivoidessa suorituksia.  Vanhan liiton opetusmenetelmät herkistivät kouluallergialle. Tyyli suosi tietynlaista oppijaa, joka mukautui, käyttäytyi ja oppi lukemalla. 2020-luvun työelämän vaatimukset suosivat toisenlaista tyyppiä: energistä ja rohkeaa touhukasta tekijää. Toki akateemisella (humanistisellakin!) osaamisella on yhä tärkeä arvonsa, mikä vallitsevassa arvoilmapiirissä on taloudellisten hyötylaskelmien alla valitettava