Siirry pääsisältöön

Mielenterveystoipujille koronavuosi on ollut kovaHeikoimmassa asemassa olevat toipujat ovat joutuneet äärimmäisen yksinäisyyden ja eristäytymisen keskelle, ja tukea vaikeasta ajasta selviytymiseen tarvitaan. Miten kehitämme heille exit-suunnitelman? Laadimme yhdessä Helmi ry:n kanssa mielipidekirjoituksen, jossa ilmaisimme huolemme mielenterveystoipujien tilanteesta. Se julkaistiin HS:ssa maanantaina 26.4.2021. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007940917.html?fbclid=IwAR2lj4QCLrIuMhbxpZW9GI4xtIvAT9t6QRv-CtKEIXckDCt4n56gAsmUeeEKuva, joka sisältää kohteen henkilö, sisä, nainen

Kuvaus luotu automaattisestiKolmannen sektorin toiminta on monelle suomalaiselle elintärkeää, se tukee erityisesti terveyttä ja hyvinvointia monella tasolla. Ilman järjestöjen toimintaa monella julkisella palvelusektorilla olisi kohtuuton kuorma. Tällä olisi suora vaikutus hyvinvointiin yhteiskunnassamme, joka on ajan saatossa rakentunut niin, että järjestötoiminnalla on merkittävä rooli. Järjestöjen pyörät on pidettävä pyörimässä, jotta tuen ja avun saanti voidaan taata myös kolmannen sektorin kautta.


Erityisesti mielenterveydelle sekä päihderiippuvuudesta toipumiselle järjestöjen merkitys on mittava. Kuntoutuksen loppuessa on järjestöjen vuoro tarjota toipumisprosessissa olevalle tukea eri muodoissa toipumisen loppuajaksi. Julkiset palvelut ovat ihmisen tukena usein akuutissa vaiheessa, mutta myöhäisvaiheen sekä ylläpitävän toipumisen tukipalvelut ovat pitkälti järjestöjen varassa. Näitä palveluja tarvitaan, ja niiden olemassaolo on turvattava nyt ja tulevaisuudessa.


Järjestöt ovat apua ja tukea tarvitsevan ihmisen asialla. Kenenkään ei tulisi jäädä yksin, ja toiminta on saatava pidettyä käynnissä juuri kaikkein heikoimmassa asemassa olevien vuoksi.


Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti


Taiteen Sulattamo on toiminut koko alkuvuoden verkossa. Toimintamme tavoittaa viikoittain satoja kävijöitä. Tämä on laastari läsnä olevalle toiminnalle. Kohtaamisia ja toimintaa selvästi kaivataan, sillä saamme jatkuvasti kyselyitä, koska ovemme aukeavat.


Taiteen Sulattamon exit-suunnitelmana on avata ovet elokuun toisella viikolla, ellei maailma mullistu uudelleen koronan vuoksi. Joka päivälle on ryhmätoimintoja niin päivisin kuin iltaisin. Olemme tehneet vahvoja panostuksia ja varautuneet tulevaan syksyyn. Jokaiselle löytyy jotain, läsnä oleva merkityksellinen ja tavoitteellinen toiminta on monelle ihmiselle erittäin tärkeää. Lisäämme kävijöiden voimavaroja, tuomme sisältöä arkeen sekä vahvistamme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja taistelemme yksinäisyyttä vastaan. Toimintamme on taidelähtöistä ja mielekästä. Taiteellista osaamista ei tarvita: yhteisöllisen toiminnan kautta luomme maailmaan uutta taidetta koettavaksi. Pidetään huolta toisistamme eikä jätetä toisiamme yksin. Me olemme olemassa juuri sinua varten!Helsingissä 28.4.2021

Taiteen Sulattamo ry

Toiminnanjohtaja

Eveliina Lafghani


 Kuva, joka sisältää kohteen rakennus, henkilö, vaatetus, tiili

Kuvaus luotu automaattisesti   Mielipide HS 26.4.2021

Mielenterveystoipujille koronavuosi on ollut kova

Heikoimmassa asemassa olevat toipujat ovat joutuneet äärimmäisen yksinäisyyden ja eristäytymisen keskelle.

KORONAVIRUSPANDEMIAN tuomat rajoitukset ovat koskettaneet kaikkia. Suuren kolhun ovat saaneet osakseen mielenterveystoipujat, erityisesti pahimmilla epidemia-alueilla. Heille suunnatut matalan kynnyksen kohtaamispaikat on jouduttu sulkemaan, ja järjestöjen tarjoama tuki on tavoittanut vain ne, joihin on saatu yhteys puhelimitse tai etäyhteyksiä hyödyntäen.

Järjestöjen rooli tänä poikkeuksellisena aikana on ollut merkittävä. Matalan kynnyksen toimintaa on mahdollisuuksien mukaan siirretty verkkoon, ja järjestöt ovat tehneet kovasti töitä, jotta mahdollisimman moni tavoitettaisiin. Tämä ei silti korvaa kasvokkain kohtaamista.

Monelle toipujalle tärkeä päivittäinen kotoa liikkeelle lähteminen on koronasulun vuoksi jäänyt väliin, kun ei ole ollut mahdollista mennä tuttuun ja turvalliseen matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan tapaamaan vertaisia. Kohtaamispaikat ovat tarjonneet monelle aktiivista toimintaa ja rutiineja päivään, edullisen lämpimän lounaan ja mahdollisuuden tavata muita ihmisiä. Tämän pois jääminen voi merkitä monelle oman voinnin romahtamista ja eristäytymistä ulkomaailmasta ja jopa sairaalajaksoja.

KULUNEEN vuoden aikana painopiste onkin siirtynyt osittain toipujien mielenterveyden edistämisestä sen heikentymisen estämiseen. Heikoimmassa asemassa olevat toipujat ovat joutuneet äärimmäisen yksinäisyyden ja eristäytymisen keskelle.

Olemme tukeneet toipujia kriisitilanteissa sekä tarjonneet ohjausta hoitoon pääsemisessä, kun asiakkaiden elämäntilanne on kriisiytynyt eikä riittävää tukea ole ollut tarjolla tai sen hakemiseen ei ole ollut omia voimavaroja.

Poikkeusajan vaikutukset mielenterveyteen näkyvät vielä pitkään, ja huolemme ihmisistä ja kohderyhmästämme on suuri. On tärkeää, että järjestöjen ja matalan kynnyksen toimintaa tarjoavien rahoitus turvataan jatkossakin. Lisäksi järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä on tiivistettävä entisestään. Uskomme, että yhteistyöllä saamme paljon aikaiseksi.

Järjestöt saavat paljon arvokasta tietoa päivittäin matalan kynnyksen toiminnassa mukana olevilta toipujilta heidän tuen tarpeestaan, hoitoon pääsyn haasteista sekä mahdollisista epäkohdista. Järjestöt purkavat julkisen sektorin kuormitusta ja vahvistavat heikoimmassa asemassa olevien elämänlaatua.

MEILLÄ on huoli matalan kynnyksen toiminnan toteuttamis­edellytyksistä. Poliittiset päätöksentekijät ovat monessa eri kohdassa tuoneet esiin järjestöjen merkittävän roolin ja tärkeyden osana hyvinvointiyhteiskuntaa. Tämän tulee näkyä myös rahoituspäätöksissä.

Haluamme turvata heikoimmassa asemassa olevien avunsaannin myös jatkossa. Ketään ei saa jättää yksin.

Taiteen sulattamo ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Laghani

Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n toiminnanjohtaja Heidi SaukkonenKommentit

  1. Suuri kiitos kirjoituksesta! Todella hyvää duunia tekee Helmi ja Taiteen sulattamo.

    Ajoittaisena kävijänä ennen Covid-19 rajoituksia voin allekirjoittaa että Live-toiminta on parasta mahdollista. Niiden kaltaisissa kolmannen sektorin paikoissa voi turvallisesti haastaa itseään taiteen keinoin ja peilata itseään kuinka toimii ryhmässä.

    Tällaisen toiminnan tukeminen vakaasti ja korvamerkitysti Veikkauksen tulovirrasta riippumattomasti esim. Suomen valtion budjetista säästäisi tulevilta vuosikymmeniltä pahan olon aiheuttamaa korjausvelkaa.

    VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tulevaisuuden kokemusasiantuntijuus

Kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on ollut läsnä jo pitkään. Ammattilaisten rinnalla toimivat kokemusasiantuntijat tuovat laatua ja lisäävät ymmärrystä monin eri tavoin. Kokemusasiantuntijuuden juuret ovat vertaistoimijuudessa ja kumpuavat vertaisten toisilleen antamasta tuesta. Viimeisten 20-vuoden aikana kokemuksen käyttäminen osana päihde- ja mielenterveyspalveluita on tullut jäädäkseen, siltikään meillä ei ole olemassa selkeää näkemystä siitä miten erilaisia kokemukseen perustuvia toimintoja tai työtä määritellään. Kokemusasiantuntijuuden ja vertaistoimijuuden rajat ovat häilyviä ja määritelmät epäselviä. Kokemukseen perustuvan tiedon ja osaamisen käyttämistä on yritetty selkeyttää palvelurakenteissa erilaisilla nimikkeillä ja jakamalla kokemusasiantuntijoita koulutettuihin ja kouluttamattomiin. Koulutuksen perusteella jaottelu ei toimi täysin sekään koska meillä ei ole olemassa yhtenäistä laatuun perustuvaa kokemusasiantuntijakoulutusta. KA-koulutuste

Kokemusasiantuntijuutta, kokemustietoa ja osaamista yli rajojen

Kokemusasiantuntijuutta, kokemustietoa ja osaamista yli rajojen!  Taiteen Sulattamossa on jo pitkään tehty eurooppalaista asiantuntijatiedon vaihtamista yli valtakunnan rajojen. Yhteistyötä on tehty Keski-Euroopan, Baltian maiden sekä erityisesti Viron toimijoiden kanssa. Koronapandemia pääsi katkaisemaan yhteiskehittämisen ja hiljensi suunnitelmat kansainvälisestä asiantuntijayhteistyöstä. Nyt Taiteen Sulattamo on kuitenkin päässyt aloittamaan yhteistyön virolaisen Kogemusnõustajate Kodan kanssa. Valmistelut yhteiselle kehittämishankkeelle on käynnistetty ja tavoitteena on aloittaa vuonna 2022 tulevaisuuteen katsova hankeyhteistyö. Virossa ja Suomessa on asiantuntijuutta kummallakin puolella Suomenlahtea, jonka jakaminen on tärkeää ja hyödyllistä. Erityisesti toimintamallien yhteisessä kehittämisessä, sekä asiantuntijuuden vaihdossa on paljon, mitä voimme oppia toisiltamme.  Virossa kokemusasiantuntijatoiminta on kehittynyt nopeasti. Toiminnan ja koulutuksen taso on korkealaatuista se

Taiteen Sulattamon vuosi 2021 jää taakse, katseet tulevaisuuteen

Tänä syksynä kuulin laulun, jonka sanat saavat hymyilemään Taas aurinko nousee, vaikka korona riehuu Niinpä aurinko nousee ja on tärkeää terävöittää katse uudessa auringonnousussa. Taiteen Sulattamon vuosi on ollut aaltoileva, samoin kuin kaikkien järjestöjen, joihin koronatilanne on vaikuttanut merkittävästi. Olemme kuitenkin toiminnassamme päässeet hyvään tasapainoon ja toipujille suunnattu mielenterveystyö on saavuttanut asettamamme tavoitteet. Taiteen Sulattamon kehittämishanke Kulttuurin Verso päättyy nyt vuoden lopussa 2021. Hanke on kouluttanut soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajia mielenterveyskentälle valtakunnallisesti. Hankkeen tavoitteet saavutettiin huikeasti ja toiminta jatkuu myös vuonna 2022. Tavoitteenamme on saada koulutettua vertaisohjaajia valtakunnallisesti tukemaan mielenterveystoipujien osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja toipumista. Kaunis mieli -kokemustoiminta on jatkanut toimintaansa vuonna 2021, vaikka rahoitus oli katkolla. Olemme mittavien vapaaehtois