Siirry pääsisältöön

Mielenterveystoipujille koronavuosi on ollut kovaHeikoimmassa asemassa olevat toipujat ovat joutuneet äärimmäisen yksinäisyyden ja eristäytymisen keskelle, ja tukea vaikeasta ajasta selviytymiseen tarvitaan. Miten kehitämme heille exit-suunnitelman? Laadimme yhdessä Helmi ry:n kanssa mielipidekirjoituksen, jossa ilmaisimme huolemme mielenterveystoipujien tilanteesta. Se julkaistiin HS:ssa maanantaina 26.4.2021. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007940917.html?fbclid=IwAR2lj4QCLrIuMhbxpZW9GI4xtIvAT9t6QRv-CtKEIXckDCt4n56gAsmUeeEKuva, joka sisältää kohteen henkilö, sisä, nainen

Kuvaus luotu automaattisestiKolmannen sektorin toiminta on monelle suomalaiselle elintärkeää, se tukee erityisesti terveyttä ja hyvinvointia monella tasolla. Ilman järjestöjen toimintaa monella julkisella palvelusektorilla olisi kohtuuton kuorma. Tällä olisi suora vaikutus hyvinvointiin yhteiskunnassamme, joka on ajan saatossa rakentunut niin, että järjestötoiminnalla on merkittävä rooli. Järjestöjen pyörät on pidettävä pyörimässä, jotta tuen ja avun saanti voidaan taata myös kolmannen sektorin kautta.


Erityisesti mielenterveydelle sekä päihderiippuvuudesta toipumiselle järjestöjen merkitys on mittava. Kuntoutuksen loppuessa on järjestöjen vuoro tarjota toipumisprosessissa olevalle tukea eri muodoissa toipumisen loppuajaksi. Julkiset palvelut ovat ihmisen tukena usein akuutissa vaiheessa, mutta myöhäisvaiheen sekä ylläpitävän toipumisen tukipalvelut ovat pitkälti järjestöjen varassa. Näitä palveluja tarvitaan, ja niiden olemassaolo on turvattava nyt ja tulevaisuudessa.


Järjestöt ovat apua ja tukea tarvitsevan ihmisen asialla. Kenenkään ei tulisi jäädä yksin, ja toiminta on saatava pidettyä käynnissä juuri kaikkein heikoimmassa asemassa olevien vuoksi.


Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti


Taiteen Sulattamo on toiminut koko alkuvuoden verkossa. Toimintamme tavoittaa viikoittain satoja kävijöitä. Tämä on laastari läsnä olevalle toiminnalle. Kohtaamisia ja toimintaa selvästi kaivataan, sillä saamme jatkuvasti kyselyitä, koska ovemme aukeavat.


Taiteen Sulattamon exit-suunnitelmana on avata ovet elokuun toisella viikolla, ellei maailma mullistu uudelleen koronan vuoksi. Joka päivälle on ryhmätoimintoja niin päivisin kuin iltaisin. Olemme tehneet vahvoja panostuksia ja varautuneet tulevaan syksyyn. Jokaiselle löytyy jotain, läsnä oleva merkityksellinen ja tavoitteellinen toiminta on monelle ihmiselle erittäin tärkeää. Lisäämme kävijöiden voimavaroja, tuomme sisältöä arkeen sekä vahvistamme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja taistelemme yksinäisyyttä vastaan. Toimintamme on taidelähtöistä ja mielekästä. Taiteellista osaamista ei tarvita: yhteisöllisen toiminnan kautta luomme maailmaan uutta taidetta koettavaksi. Pidetään huolta toisistamme eikä jätetä toisiamme yksin. Me olemme olemassa juuri sinua varten!Helsingissä 28.4.2021

Taiteen Sulattamo ry

Toiminnanjohtaja

Eveliina Lafghani


 Kuva, joka sisältää kohteen rakennus, henkilö, vaatetus, tiili

Kuvaus luotu automaattisesti   Mielipide HS 26.4.2021

Mielenterveystoipujille koronavuosi on ollut kova

Heikoimmassa asemassa olevat toipujat ovat joutuneet äärimmäisen yksinäisyyden ja eristäytymisen keskelle.

KORONAVIRUSPANDEMIAN tuomat rajoitukset ovat koskettaneet kaikkia. Suuren kolhun ovat saaneet osakseen mielenterveystoipujat, erityisesti pahimmilla epidemia-alueilla. Heille suunnatut matalan kynnyksen kohtaamispaikat on jouduttu sulkemaan, ja järjestöjen tarjoama tuki on tavoittanut vain ne, joihin on saatu yhteys puhelimitse tai etäyhteyksiä hyödyntäen.

Järjestöjen rooli tänä poikkeuksellisena aikana on ollut merkittävä. Matalan kynnyksen toimintaa on mahdollisuuksien mukaan siirretty verkkoon, ja järjestöt ovat tehneet kovasti töitä, jotta mahdollisimman moni tavoitettaisiin. Tämä ei silti korvaa kasvokkain kohtaamista.

Monelle toipujalle tärkeä päivittäinen kotoa liikkeelle lähteminen on koronasulun vuoksi jäänyt väliin, kun ei ole ollut mahdollista mennä tuttuun ja turvalliseen matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan tapaamaan vertaisia. Kohtaamispaikat ovat tarjonneet monelle aktiivista toimintaa ja rutiineja päivään, edullisen lämpimän lounaan ja mahdollisuuden tavata muita ihmisiä. Tämän pois jääminen voi merkitä monelle oman voinnin romahtamista ja eristäytymistä ulkomaailmasta ja jopa sairaalajaksoja.

KULUNEEN vuoden aikana painopiste onkin siirtynyt osittain toipujien mielenterveyden edistämisestä sen heikentymisen estämiseen. Heikoimmassa asemassa olevat toipujat ovat joutuneet äärimmäisen yksinäisyyden ja eristäytymisen keskelle.

Olemme tukeneet toipujia kriisitilanteissa sekä tarjonneet ohjausta hoitoon pääsemisessä, kun asiakkaiden elämäntilanne on kriisiytynyt eikä riittävää tukea ole ollut tarjolla tai sen hakemiseen ei ole ollut omia voimavaroja.

Poikkeusajan vaikutukset mielenterveyteen näkyvät vielä pitkään, ja huolemme ihmisistä ja kohderyhmästämme on suuri. On tärkeää, että järjestöjen ja matalan kynnyksen toimintaa tarjoavien rahoitus turvataan jatkossakin. Lisäksi järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä on tiivistettävä entisestään. Uskomme, että yhteistyöllä saamme paljon aikaiseksi.

Järjestöt saavat paljon arvokasta tietoa päivittäin matalan kynnyksen toiminnassa mukana olevilta toipujilta heidän tuen tarpeestaan, hoitoon pääsyn haasteista sekä mahdollisista epäkohdista. Järjestöt purkavat julkisen sektorin kuormitusta ja vahvistavat heikoimmassa asemassa olevien elämänlaatua.

MEILLÄ on huoli matalan kynnyksen toiminnan toteuttamis­edellytyksistä. Poliittiset päätöksentekijät ovat monessa eri kohdassa tuoneet esiin järjestöjen merkittävän roolin ja tärkeyden osana hyvinvointiyhteiskuntaa. Tämän tulee näkyä myös rahoituspäätöksissä.

Haluamme turvata heikoimmassa asemassa olevien avunsaannin myös jatkossa. Ketään ei saa jättää yksin.

Taiteen sulattamo ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Laghani

Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n toiminnanjohtaja Heidi SaukkonenKommentit

  1. Suuri kiitos kirjoituksesta! Todella hyvää duunia tekee Helmi ja Taiteen sulattamo.

    Ajoittaisena kävijänä ennen Covid-19 rajoituksia voin allekirjoittaa että Live-toiminta on parasta mahdollista. Niiden kaltaisissa kolmannen sektorin paikoissa voi turvallisesti haastaa itseään taiteen keinoin ja peilata itseään kuinka toimii ryhmässä.

    Tällaisen toiminnan tukeminen vakaasti ja korvamerkitysti Veikkauksen tulovirrasta riippumattomasti esim. Suomen valtion budjetista säästäisi tulevilta vuosikymmeniltä pahan olon aiheuttamaa korjausvelkaa.

    VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Mielenterveysbarometri on julkaistu 25.3.2021

Taiteen Sulattamo ry:n toiminnanjohtajan ajatuksia barometreistä ja siitä, mitä ne kertovat yhteiskuntamme nykytilanteesta   Taiteen Sulattamon  on tärkeä nostaa vastikään julkaistujen tärkeiden barometrien tulokset näkyviksi – keskiössä on erityisesti Mielenterveysbarometri . Tulokset kuvaavat osuvasti Taiteen Sulattamon toimintakentän tilannetta sekä yhteiskunnan tilannetta kokonaisuudessaan.  Taiteen Sulattamo on ennen kaikkea vaikuttamassa, kehittämässä ja parantamassa mielenterveystyöllä heikoimmassa asemassa olevien mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia. Olemme mielenterveystoimija järjestökentässä ja mielenterveys sekä mielen hyvinvointi on tärkein toimintasektorimme.  Taiteen keinoin tehtävä mielenterveystyö liikkuu monella eri sektorilla: taide-, kulttuuri-, kulttuurihyvinvointi-, sote- ja hytekenttien erilaisilla pinnoilla. Näihin kaikkiin sektoreihin liittyy erittäin vahvasti mielenterveys ja mielen hyvinvointi, monikerroksisesti.  Järjestössämme pohdimme näiden barometrien

Pandemian keskellä kulttuuripalvelut lisäävät mielen hyvinvointia, mutta kuinka palveluita voisi saavuttaa?

Mediassa  puhutaan tällä hetkellä paljon siitä, miten koronarajoitukset Suomessa toteutetaan, ja millainen logiikka rajoituksissa on. Teatterit ja kulttuuripalvelut ovat suurimmalta osalta kiinni, ja jos jotain palveluita on tarjolla, niin kulttuurikokemuksia saavutetaan silti hyvin rajoitetusti. Pääkaupunkiseudulla rajoitukset tiukkenevat, ja ovet sulkeutuvat. Monia pohdituttavat ja puhututtavat ravintoloiden aukiolosäädökset tai nyt lomakaudella Lapin laskettelukeskusten rajoitukset ja ihmismassat, joita keskuksissa on. Sosiaalisen median eri kanavat sekä media yleensäkin on laajasti täynnä asiaan liittyvää keskustelua.   Twitterissä liikkuva kommentti, By Andre Wickström on saanut paljon näkyvyyttä. Voiko jotenkin laittaa teatterit enemmän kiinni niin tästäkin selvitään.  https://twitter.com/andrewickstroem Näihin kommentteihin en ota kantaa , mutta ajatuksia tämä keskustelu herättää, myös täällä Taiteen Sulattamolla. Mielenterveys-, taide- ja kulttuuritoiminta on meillä kaikin kein

Arjen supersankarit — uusi Roolipeli mielenterveyden teemojen ympärillä

Taiteen Sulattamolla kehitetään uusia innovaatioita ja toimintoja. Yksi näistä on Mixu Laurosen kehittämistyönä toteutettava uusi Roolipeli mielenterveyden teemojen ympärillä. Roolipelaaminen on Taiteen Sulattamolla jo testissä ollutta toiminta ja sitä kehitetään eteenpäin meille sopivaksi. Peliprojekti Mentalsin sisältöä avaa pelinkehittäjä tässä blogissa. Projekti Mentals Vuonna 2016 järjestettiin kilpailu, jonka tarkoituksena oli kirjoittaa roolipeli kahdessakymmenessäneljässä tunnissa. Päätin osallistua kilpailuun, mutta en oikein keksinyt aihetta. Pyörittelin päässäni kaikenlaista, ja lopulta mieleeni juolahti arjen supersankarius. Se on kehittämäni termi, joka kuvaa mielenterveyden haasteita kohtaavien selviämistä arjessa. Arjen sankareista puhutaan paljon, mutta monesti unohtuu, että on ihmisiä, jotka joutuvat päivittäin taistelemaan paitsi arjen askareiden, myös mielenterveydellisten hidasteiden kanssa – ja onnistuvat siinä. Heitä minä kutsun arjen supersankareiksi. Sain