Siirry pääsisältöön

Taiteen Sulattamon vuosi 2021 jää taakse, katseet tulevaisuuteen

Tänä syksynä kuulin laulun, jonka sanat saavat hymyilemään

Taas aurinko nousee, vaikka korona riehuu

Niinpä aurinko nousee ja on tärkeää terävöittää katse uudessa auringonnousussa.

Taiteen Sulattamon vuosi on ollut aaltoileva, samoin kuin kaikkien järjestöjen, joihin koronatilanne on vaikuttanut merkittävästi. Olemme kuitenkin toiminnassamme päässeet hyvään tasapainoon ja toipujille suunnattu mielenterveystyö on saavuttanut asettamamme tavoitteet.


Taiteen Sulattamon kehittämishanke Kulttuurin Verso päättyy nyt vuoden lopussa 2021. Hanke on kouluttanut soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajia mielenterveyskentälle valtakunnallisesti. Hankkeen tavoitteet saavutettiin huikeasti ja toiminta jatkuu myös vuonna 2022. Tavoitteenamme on saada koulutettua vertaisohjaajia valtakunnallisesti tukemaan mielenterveystoipujien osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja toipumista.


Kaunis mieli -kokemustoiminta on jatkanut toimintaansa vuonna 2021, vaikka rahoitus oli katkolla. Olemme mittavien vapaaehtoisten, kokemusasiantuntijakouluttajien sekä kokemusasiantuntijoiden panoksella kouluttaneet kokemusasiantuntijoita valtakunnallisesti. Painopisteenämme oli Satakunnan ja Kymeen laakson alue. Tämän mahdollistivat yhteistyökumppanimme ja erityiskiitos siitä kuuluu Kakspy Kotka, Porin Kulttuuritalo Annis ja Porin perusturva. Vuonna 2022 keskitämme koulutukset pääkaupunkiseudulle sekä joihinkin kaupunkeihin muualle Suomessa esim. Kouvolaan.


Kulttuurin Verso ja Kaunis mieli -kokemustoiminta yhdistyvät vuonna 2022 ja toiminta jatkuu.


Merkittävimmät panostukset olemme pystyneet tekemään taiteelliseen ryhmätoimintaan.


Toiminta tukee toipujan toipumista sekä vahvistaa heidän osallisuuttaan, yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia voimavaroja. Tulokset toiminnasta erityisesti korona aikana ovat olleet merkittäviä ja ne ohjaavat toimintaamme kohti vuotta 2022.


Taiteen Sulattamo on ollut mukana merkittävässä vaikuttamistyössä mielenterveysteemojen näkyväksi tekemiseksi sekä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi. Tuotimme Mielenterveysviikolle tietoisuuskampanjan yhdessä Mielenterveyden keskusliiton kanssa. Näemme tärkeänä mielenterveysbarometrin tulokset jotka ohjaavat toimintamme 2022 keskittäen kehittämistä tarpeeseen joka yhteiskunnassamme on.


Toiminnassamme taide on keino vahvistaa toipujien ääntä yhteiskunnassamme.

Taiteelliset produktiot nostavat esille teemoja, jotka koskettavat toipujien elämää ja arkea. Taiteen avulla mahdollistamme kanavan luoda tietoisuutta ja vahvistaa mielenterveyden haasteiden näkyväksi tekemistä ja madaltaa kohtaamisen kynnystä.


Koronatilanne on ollut raastava rasite monessa kohdassa. Pandemia on laittanut kuitenkin toiminnan pakolliseen kehitykseen, josta on syntynyt uusia toimintamenetelmiä ja tapoja.

Kansainväliseen työskentelyyn korona on tuonut myös omat kompastuskivensä, mutta sinnikkäällä yrittämisellä olemme kuitenkin päässeet kehittämään yhteistyötä Virossa eteenpäin jossa kumppaninamme on Kogemusnõustajate Koda.


Taiteen Sulattamon toiminta jatkuu eteenpäin ja pitkäjänteinen työskentely tuo tulosta. Taiteen Sulattamo tarjoaa mielenterveyden haasteiden kanssa eläville henkilöille tulevaisuudessakin mahdollisuuden tulla taiteellisen toiminnan äärelle joka vahvistaa toipumista sekä mielenhyvinvointia. Valtakunnallinen kehittämistyö jatkuu vahvana ja olemme jatkamassa eteenpäin tätä kehittämistä kolmannen sektorin hyväksi.


Suuntaamme kohti vuotta 2022 valoisin mielin. Toimintamme painopisteet ovat ensi vuonna mielenterveystyön toiminnan vahvistaminen taiteellisin menetelmin pääkaupunkiseudulla. Valtakunnallinen työskentely jatkuu koulutuksilla, kokemustoiminnalla sekä kehittämistyöllä. Näillä linjauksilta on helppo lähteä tulevaan vuoteen. Taiteen Sulattamon teemana on vuonna 2022 Kohtaaminen ja tämän teeman äärelle rakentuu toimintamme, taiteellinen- sekä vaikuttamistyömme.Kohtaa minut teema käynnisti mielenterveysviikon marraskuussa 2021 ja se viitoittaa meidät tulevaan vuoteen.


Kampanjavideo:
Lämmin kiitos menneestä vuodesta jonka olemme kanssanne matkanneet ja nähdään taas ensivuonna.


Helsingissä 17.12.2021
Toiminnanjohtaja Eveliina Lafghani


Kuva, joka sisältää kohteen henkilö, vaatetus, päällä pitäminen, hymyileminen

Kuvaus luotu automaattisestiKommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tulevaisuuden kokemusasiantuntijuus

Kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on ollut läsnä jo pitkään. Ammattilaisten rinnalla toimivat kokemusasiantuntijat tuovat laatua ja lisäävät ymmärrystä monin eri tavoin. Kokemusasiantuntijuuden juuret ovat vertaistoimijuudessa ja kumpuavat vertaisten toisilleen antamasta tuesta. Viimeisten 20-vuoden aikana kokemuksen käyttäminen osana päihde- ja mielenterveyspalveluita on tullut jäädäkseen, siltikään meillä ei ole olemassa selkeää näkemystä siitä miten erilaisia kokemukseen perustuvia toimintoja tai työtä määritellään. Kokemusasiantuntijuuden ja vertaistoimijuuden rajat ovat häilyviä ja määritelmät epäselviä. Kokemukseen perustuvan tiedon ja osaamisen käyttämistä on yritetty selkeyttää palvelurakenteissa erilaisilla nimikkeillä ja jakamalla kokemusasiantuntijoita koulutettuihin ja kouluttamattomiin. Koulutuksen perusteella jaottelu ei toimi täysin sekään koska meillä ei ole olemassa yhtenäistä laatuun perustuvaa kokemusasiantuntijakoulutusta. KA-koulutuste

Lähtötervehdys kouluttajalta

Päädyin raskain mielin lopettamaan oman kouluttajan polkuni Taiteen Sulattamolla syyskuussa 2022. Vajaassa kahdessa vuodessa koulutin Taiteen keinoin esiintyviä kokemusasiantuntijoita neljä ryhmää sekä kokosin Kotkassa yhden häpeää käsittelevän työpajan. Kouluttajan polku oli antoisa, vaikka korona-pandemia sitä kovin yrittikin koetella.  Ensimmäisenä haluan kiittää Taiteen Sulattamoa siitä luottamuksesta, jolla sain omaa kouluttajuuttani rakentaa. Vaikka koulutusrakenteessa oli eheät raamit työlle, pystyin vapaasti soveltamaan taiteen tekemistä jokaiselle ryhmäkokonaisuudelle sopivaksi. Lisäksi sain liittää koulutukseen häpeää käsitteleviä tehtäväkokonaisuuksia ja toteuttaa niitä yhdessä koulutettavien kanssa. Oma taiteellinen näkemykseni myös vahvistui, kun sitä ei koskaan kyseenalaistettu mistään suunnasta. Luottamus Sulattamolta päin antoi mahdollisuuden tehdä työtä juuri sillä palolla, jota minulla on sitä kohtaan ollut.  Toisena kiitän yhteistyötahoja, joiden kanssa olen työskenn

Pois pulpetista! Osaamisperusteinen kokemusasiantuntijakoulutus

Uskallan väittää, että lähes kaikilla on synkkä muisto tylsästä luentomuotoisesta opetuksesta, johon osallistuessa ajatus harhaili, keho puutui eikä mitään aiheeseen liittyvää oppimista tapahtunut. Aina ei edes muistanut luennon aihetta luokkatilasta poistuessa. Ennen varsinkin lukiot ja yliopistot nojasivat vahvasti perinteiseen opettajajohtoiseen tyyliin ja mekaanisten fakta-listojen pänttäykseen. Vanhempi sukupolvi kertoo myös kauhutarinoita kansakouluajoiltaan, kun Euroopan jokia – tai muuta (työ)elämässä välttämätöntä tietoa – opeteltiin ulkoa häpeän uhan motivoidessa suorituksia.  Vanhan liiton opetusmenetelmät herkistivät kouluallergialle. Tyyli suosi tietynlaista oppijaa, joka mukautui, käyttäytyi ja oppi lukemalla. 2020-luvun työelämän vaatimukset suosivat toisenlaista tyyppiä: energistä ja rohkeaa touhukasta tekijää. Toki akateemisella (humanistisellakin!) osaamisella on yhä tärkeä arvonsa, mikä vallitsevassa arvoilmapiirissä on taloudellisten hyötylaskelmien alla valitettava