Siirry pääsisältöön

Tulevaisuuden kokemusasiantuntijuus

Kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on ollut läsnä jo pitkään. Ammattilaisten rinnalla toimivat kokemusasiantuntijat tuovat laatua ja lisäävät ymmärrystä monin eri tavoin. Kokemusasiantuntijuuden juuret ovat vertaistoimijuudessa ja kumpuavat vertaisten toisilleen antamasta tuesta. Viimeisten 20-vuoden aikana kokemuksen käyttäminen osana päihde- ja mielenterveyspalveluita on tullut jäädäkseen, siltikään meillä ei ole olemassa selkeää näkemystä siitä miten erilaisia kokemukseen perustuvia toimintoja tai työtä määritellään.

Kokemusasiantuntijuuden ja vertaistoimijuuden rajat ovat häilyviä ja määritelmät epäselviä. Kokemukseen perustuvan tiedon ja osaamisen käyttämistä on yritetty selkeyttää palvelurakenteissa erilaisilla nimikkeillä ja jakamalla kokemusasiantuntijoita koulutettuihin ja kouluttamattomiin. Koulutuksen perusteella jaottelu ei toimi täysin sekään koska meillä ei ole olemassa yhtenäistä laatuun perustuvaa kokemusasiantuntijakoulutusta. KA-koulutusten taso ja laatu vaihtelevat ja niitä järjestäviä tahoja on paljon, toimiakseen kokemusasiantuntijana eri toiminnoissa tarvitaan aina kyseistä toimintoa varten oma koulutuksensa.

Olisi kaikkien edun mukaista luoda malli, jossa perusteet ovat kaikille samat ja eri toimintaympäristöjä varten riittäisi kunkin toimintaympäristön erityispiirteet huomioiva koulutusosuus, näin KA-työtä tekevä voisi joustavasti pätevöittää itsensä monen eri toimijan toimintaympäristöihin.

Kokemusasiantuntijatoiminta on murroksen vaiheessa ja kasvamassa aikuiseksi. 2023 aloittavien hyvinvointi alueiden suunnittelussa ja kehitystyössä kansalaisten osallisuus ja osallistuminen ja sitä kautta myös kokemusasiantuntijuus ovat uusien palvelumallien keskiössä. Viimeistään nyt olisi aika saada KA-koulutuksille laatukriteerit ja yhtenäinen opetussuunnitelma ohjaamaan kokemukseen perustuvan tiedon ja osaamisen käyttöä erilaisissa toimintaympäristöissä. KA-koulutus tarvitsee yhtenäisyyttä ja pelisääntöjä, joiden avulla voidaan varmistaa laadukas kokemusasiantuntijatyö.
Koulutuksen yhteiset pelisäännöt ja laatuvaatimukset tukevat laadukkaan ja eettisen kokemusasiantuntijuuden kehittymistä
ja luovat osaltaan luonnollisen väylän vertaistoiminnasta kokemusasiantuntijaksi siirtymisen matkalla, kuin myös suoraan kokemusasiantuntijoiksi kouluttautuville. On varmistettava, että KA-toiminta ja siihen liittyvä koulutus tukevat polku-ajattelua, joka johtaa eteenpäin, monelle kokemusasiantuntijana toimivalle tämä on väylä takaisin työelämään tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiksi. Laatusuosituksilla ja yhtenäisellä opetussuunnitelmalla voidaan taata, että koulutuksen käynyt kokemusasiantuntija omaa tietyn osaamisen, jonka voi hyödyntää jatko-opinnoissa näin halutessaan.

Kokemusasiantuntijuuden tunnustamiseksi ja sen arvonnousua ovat olleet tukemassa monet eri tahot ja heidän tekemänsä työn pohjalle on helppo rakentaa, mikäli niin päätetään yhdessä tehdä. KA-toiminnan organisoimiseksi on tehty järjestötoimijoiden ja oppilaitosten kautta jo pitkään työtä, jonka kautta on saatu mm. alan palkkio- ja koulutussuosituksia kiitettävästi aikaiseksi, nyt tarvitsemme askeleen eteenpäin. Taiteen Sulattamo on käynnistänyt Kokemuksesi on arvokas -hankkeen, jonka tavoitteena on valtakunnallinen KA-koulutuksen opetussuunnitelma ja sen laatukriteerit.

Hanketta ei tehdä tyhjiössä, sitä rakennetaan yhteistyössä kaikkien halukkaiden tahojen kanssa, haastamme kaikki KA-toimijat ja koulutusta tarjoavat järjestöt ja oppilaitoksen mukaan kehitystyöhön.

Yhdessä voimme nostaa kokemusasiantuntijatoiminnan ja sen koulutuksen sille kuuluvalle tasolle, unohtamatta jo alalla toimivia kokemusasiantuntijoita ja vertaisia.

Yhtenäinen ja laatukriteerit omaava KA-koulutus osaltaan tulisivat vahvistamaan vertais ja kokemus -toiminnan kenttää siten, että vapaehtois-, vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta voidaan rakentaa pienten askelien polkuja KA-koulutuksiin, mikäli henkilö niin itse haluaa edetä. Tarkoituksena ei ole jaotella KA-toimijoita ja tärkeää työtä eri formaateissa tekeviä ihmisiä, vaan tarjota heille lisäarvoa ja tunnustusta sekä kehittymisen mahdollisuuksia oman elämän eteenpäin viemiselle.

Jarkko Partanen
hankepäällikkö
Kokemuksesi on arvokas-hanke /
Taiteen Sulattamo ry


Kommentit

  1. Tsemppiä Teille ja yhteistyössä on voimaa, eri KAT-toimijoiden ja heitä edustavien järjestöjen /yhteisöiden kesken, myös valtakunnallisesti. T. Hessu Jägestä

    VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kulttuuripajat kulttuurihyvinvointitoiminnan ytimessä mielenterveyskentällä

  Mitä eroa on Taiteen Sulattamo ry:n ja kulttuuripajojen toiminnalla? Tämä kysymys nousee säännöllisesti esiin, mutta näkökulman voisi tällä kertaa kääntää myös siihen, mitä yhteistä niillä on. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti. Toimintamalli on saavuttanut pitkäjänteisellä menestyksekkäällä työllä vankan aseman ja kehittyy reagoiden kentän muutostarpeisiin. Kulttuuripajamalli on levinnyt ja juurtunut valtakunnalliseksi toimintamuodoksi. Taiteen Sulattamon tausta taas on vahvasti taiteen, erityisesti näyttämötaiteen, menetelmin tehtävässä mielenterveystyössä – taide edellä. Sulattamo tietää, miten taideprosessit edistävät mielenterveyttä. Työmme pureutuu aina taiteen kautta toimintaan ja taiteeseen toimintamme ytimessä. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti Vuosi 2023 on Taiteen Sulattamon kymmenes toimintavuosi. Taiteen Sulattamo sai alkunsa ammattitaiteilijoiden ja helsinkiläisten m

Lähtötervehdys kouluttajalta

Päädyin raskain mielin lopettamaan oman kouluttajan polkuni Taiteen Sulattamolla syyskuussa 2022. Vajaassa kahdessa vuodessa koulutin Taiteen keinoin esiintyviä kokemusasiantuntijoita neljä ryhmää sekä kokosin Kotkassa yhden häpeää käsittelevän työpajan. Kouluttajan polku oli antoisa, vaikka korona-pandemia sitä kovin yrittikin koetella.  Ensimmäisenä haluan kiittää Taiteen Sulattamoa siitä luottamuksesta, jolla sain omaa kouluttajuuttani rakentaa. Vaikka koulutusrakenteessa oli eheät raamit työlle, pystyin vapaasti soveltamaan taiteen tekemistä jokaiselle ryhmäkokonaisuudelle sopivaksi. Lisäksi sain liittää koulutukseen häpeää käsitteleviä tehtäväkokonaisuuksia ja toteuttaa niitä yhdessä koulutettavien kanssa. Oma taiteellinen näkemykseni myös vahvistui, kun sitä ei koskaan kyseenalaistettu mistään suunnasta. Luottamus Sulattamolta päin antoi mahdollisuuden tehdä työtä juuri sillä palolla, jota minulla on sitä kohtaan ollut.  Toisena kiitän yhteistyötahoja, joiden kanssa olen työskenn

Matkalla kohti kokemusasiantuntijuuden ydintä

  Helmikuussa 2023 istun Taiteen Sulattamon koulutustilassa seuraamassa Kokemustarinailtamia. Takana on kolmen ja puolen kuukauden matka, jonka aikana olemme ihanan ryhmän kanssa jakaneet monia hetkiä.  Matkan varrella olen saanut seurata heidän kehittymistään ja puhkeamistaan kukkaan. Käynnissä olevissa kokemuspuheenvuoroissa tämä todentuu ja katselen ihaillen uusien kokemusasiantuntjioidemme taitavaa tekemistä. Miten hieno kokemus meillä onkaan takana! Samalla rintaan hiipii jo haikeus: pian tämä yhteinen matkamme on väistämättä takana! Aloittaessani Taiteen Sulattamolla huhtikuun alussa 2022 perin edeltäjiltäni Sulattamon edellisen Kaunis mieli -hankkeen aikaisen koulutusmallin. Tätä koulutusmallia lähdin kehittämään ja uusimaan. Onnekseni sain paljon apua toiminnanjohtajaltamme, Kokemuksesi on arvokas -hankkeen väeltä, taitavilta kouluttajiltamme sekä ennen kaikkea kokemusasiantuntijoilta, jotka ihanalla tavalla kertoivat omia näkemyksiään. Uusi koulutusmalli alkoi syntyä. Uusi kou