Siirry pääsisältöön

Seminaarikokemuksemme oli arvokas!

Kokemuksesi on arvokas -hankkeen tiimi on täydentynyt ja päässyt tarttumaan yhteistyöhön. Hankkeen tavoitteena on yhtenäistää valtakunnallisen kokemusasiantuntijakoulutuksen kenttää ja kehittää koulutuksen laatua. Uusi tiimi kutsui heti kokemusasiantuntija- ja kokemustoimijaverkostoa 8.6. seminaariin Helsingin Lapinlahden merellisiin maisemiin aloittamaan yhteisten suuntaviivojen pohtimisen. Verkostoa saapui ympäri Suomen ja keskustelu virtasi näkökulmarikkaana läpi päivän.

Seminaari käynnistyi perinteisesti korvapuustikahveilla, joiden lomassa hankepäällikkö Jarkko Partanen avasi hankkeen taustoja, tavoitteita ja kuulumisia. Jarkon puheenvuoron jälkeen erityissuunnittelija Joonas Munck Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluista esitteli kokemusosaaja ja -asiantuntijatoimintaa osana kaupungin palveluita.

Joustava punainen lanka?

Tukevien alustusten myötä verkosto oli viritelty sekä hankkeen että kokemusasiantuntijoiden tilaajan näkökulmilla. Päivän päätteeksi seminaariväeltä haluttiin kuulla ajatuksia hankkeen suunnasta, tavoitteista ja vältettävistä karikoista.

Haavekuvissa hankkeelta toivottiin yhtenäistä pedagogista punaista lankaa ja jaettavaa materiaalia, jotka tukisivat koulutustoiminnan kehittämisessä ja edistäisivät valtakunnallista yhdenvertaisuutta. Yhteiseksi viitekehykseksi esitettiin sosiaalipedagogista lähestymistapaa, jossa olennaista olisi kriittisen ajattelun mahdollistavan turvallisen tilan luominen. Lisäksi termistön selkiyttämisen ja koulutuksen saavutettavuuden teemat nousivat toiveissa erityisesti esille. Tärkeänä pidettiin myös jo koulutettujen kokemusasiantuntijoiden osallistumista koulutuksiin ja niiden suunnitteluun.

haavekuva Kokemusasiantuntijakoulutus


Koulutuksen yhtenäistämisen kääntöpuolena heräsi samalla kuitenkin huoli paikallisten toimijoiden vapauden säilymisestä. Tällä hetkellä koulutuksia toteutetaan hyvin erilaisista lähtökohdista ja erilaisilla tavoitteilla. Yhteiset sisältö- ja laajuussuositukset tarjoaisivat tukea, mutta suositusten luominen laajalle kentälle voidaan kokea myös rajoittavaksi. Verkosto vaikutti olevan lähes yksimielinen niin yhteisen rungon tarpeesta – kuin oman autonomian välttämättömyydestäkin. Sama ilmiö toistui useamman verkoston tärkeäksi nostaman teeman kohdalla. Mielipiteet keskeisten teemojen ratkaisuista vaihtelivat toimijoittain melko laajasti. Tässä on hankkeelle keskeinen kehitystehtävä, jonka ratkaisuehdotuksista pyritään keskustelemaan mahdollisimman pian verkoston kanssa. 

Yhtenäistäminen koettiin myös laajemmin uhkana. Huoli nousi kokemusasiantuntijuuden kaventumisesta sekä yksilöllisyyden häivyttämisestä. Verkosto pelkäsi myös jäykän byrokratian heikentävän kentän ketteryyttä, kaventavan toimijuutta ja pahimmillaan nousevan jopa osallisuuden esteeksi. Hankkeen tavoitteena on juuri näiden haasteiden ennakoiminen ja estäminen – verkoston vahvalla tuella.

Kohti ketterää yhteistä 

Seminaaripäivä vahvisti hankkeen tiimin ajatuksia niin kentän toiveista kuin haasteistakin. Verkostosta välittyi ilahduttava innostus kokemusasiantuntijuuden teemaa kohtaan, mikä yhdistää kenttää mahdollisista näkemyseroista huolimatta.

Seminaari oli arvokas kokemus, josta hanke sai toivottuja suuntaviivoja syksylle. Seuraavassa tapaamisessa voimme toivottavasti nostaa katsetta jo erilaisten ratkaisuehdotusten kriittiseen arviointiin – ja ihastella ruskan kehystämää merta!Syksyä odotellen,
Jenni Nikkanen
HankesuunnittelijaKommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kulttuuripajat kulttuurihyvinvointitoiminnan ytimessä mielenterveyskentällä

  Mitä eroa on Taiteen Sulattamo ry:n ja kulttuuripajojen toiminnalla? Tämä kysymys nousee säännöllisesti esiin, mutta näkökulman voisi tällä kertaa kääntää myös siihen, mitä yhteistä niillä on. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti. Toimintamalli on saavuttanut pitkäjänteisellä menestyksekkäällä työllä vankan aseman ja kehittyy reagoiden kentän muutostarpeisiin. Kulttuuripajamalli on levinnyt ja juurtunut valtakunnalliseksi toimintamuodoksi. Taiteen Sulattamon tausta taas on vahvasti taiteen, erityisesti näyttämötaiteen, menetelmin tehtävässä mielenterveystyössä – taide edellä. Sulattamo tietää, miten taideprosessit edistävät mielenterveyttä. Työmme pureutuu aina taiteen kautta toimintaan ja taiteeseen toimintamme ytimessä. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti Vuosi 2023 on Taiteen Sulattamon kymmenes toimintavuosi. Taiteen Sulattamo sai alkunsa ammattitaiteilijoiden ja helsinkiläisten m

Lähtötervehdys kouluttajalta

Päädyin raskain mielin lopettamaan oman kouluttajan polkuni Taiteen Sulattamolla syyskuussa 2022. Vajaassa kahdessa vuodessa koulutin Taiteen keinoin esiintyviä kokemusasiantuntijoita neljä ryhmää sekä kokosin Kotkassa yhden häpeää käsittelevän työpajan. Kouluttajan polku oli antoisa, vaikka korona-pandemia sitä kovin yrittikin koetella.  Ensimmäisenä haluan kiittää Taiteen Sulattamoa siitä luottamuksesta, jolla sain omaa kouluttajuuttani rakentaa. Vaikka koulutusrakenteessa oli eheät raamit työlle, pystyin vapaasti soveltamaan taiteen tekemistä jokaiselle ryhmäkokonaisuudelle sopivaksi. Lisäksi sain liittää koulutukseen häpeää käsitteleviä tehtäväkokonaisuuksia ja toteuttaa niitä yhdessä koulutettavien kanssa. Oma taiteellinen näkemykseni myös vahvistui, kun sitä ei koskaan kyseenalaistettu mistään suunnasta. Luottamus Sulattamolta päin antoi mahdollisuuden tehdä työtä juuri sillä palolla, jota minulla on sitä kohtaan ollut.  Toisena kiitän yhteistyötahoja, joiden kanssa olen työskenn

Matkalla kohti kokemusasiantuntijuuden ydintä

  Helmikuussa 2023 istun Taiteen Sulattamon koulutustilassa seuraamassa Kokemustarinailtamia. Takana on kolmen ja puolen kuukauden matka, jonka aikana olemme ihanan ryhmän kanssa jakaneet monia hetkiä.  Matkan varrella olen saanut seurata heidän kehittymistään ja puhkeamistaan kukkaan. Käynnissä olevissa kokemuspuheenvuoroissa tämä todentuu ja katselen ihaillen uusien kokemusasiantuntjioidemme taitavaa tekemistä. Miten hieno kokemus meillä onkaan takana! Samalla rintaan hiipii jo haikeus: pian tämä yhteinen matkamme on väistämättä takana! Aloittaessani Taiteen Sulattamolla huhtikuun alussa 2022 perin edeltäjiltäni Sulattamon edellisen Kaunis mieli -hankkeen aikaisen koulutusmallin. Tätä koulutusmallia lähdin kehittämään ja uusimaan. Onnekseni sain paljon apua toiminnanjohtajaltamme, Kokemuksesi on arvokas -hankkeen väeltä, taitavilta kouluttajiltamme sekä ennen kaikkea kokemusasiantuntijoilta, jotka ihanalla tavalla kertoivat omia näkemyksiään. Uusi koulutusmalli alkoi syntyä. Uusi kou