Siirry pääsisältöön

Pois pulpetista! Osaamisperusteinen kokemusasiantuntijakoulutus


Uskallan väittää, että lähes kaikilla on synkkä muisto tylsästä luentomuotoisesta opetuksesta, johon osallistuessa ajatus harhaili, keho puutui eikä mitään aiheeseen liittyvää oppimista tapahtunut. Aina ei edes muistanut luennon aihetta luokkatilasta poistuessa. Ennen varsinkin lukiot ja yliopistot nojasivat vahvasti perinteiseen opettajajohtoiseen tyyliin ja mekaanisten fakta-listojen pänttäykseen. Vanhempi sukupolvi kertoo myös kauhutarinoita kansakouluajoiltaan, kun Euroopan jokia – tai muuta (työ)elämässä välttämätöntä tietoa – opeteltiin ulkoa häpeän uhan motivoidessa suorituksia. 

Vanhan liiton opetusmenetelmät herkistivät kouluallergialle. Tyyli suosi tietynlaista oppijaa, joka mukautui, käyttäytyi ja oppi lukemalla. 2020-luvun työelämän vaatimukset suosivat toisenlaista tyyppiä: energistä ja rohkeaa touhukasta tekijää. Toki akateemisella (humanistisellakin!) osaamisella on yhä tärkeä arvonsa, mikä vallitsevassa arvoilmapiirissä on taloudellisten hyötylaskelmien alla valitettavasti unohtumassa. Mutta se on toinen keskustelu.
Suomessa työelämälähtöisyys ja osaamisperusteisuus ovat olleet kuitenkin ammatillisen koulutuksen perustana jo 90-luvulta. 
Suomessa työelämälähtöisyys ja osaamisperusteisuus ovat olleet kuitenkin ammatillisen koulutuksen perustana jo 90-luvulta. Ammatillisen koulutuksen reformissa vuonna 2018 vielä vahvistettiin yksilöllisiä osaamisperusteisia opintopolkuja ja aiemmin hankitun osaamisen hyödyntämistä. Myös korkeakouluissa opetussuunnitelmatyö perustuu osaamisperustaiseen ajatteluun, jolla luodaan työelämälle ja yhteiskunnalle hyödyllistä tietämistä, taitamista ja asiantuntijaosaamista. (Korkeakouluissa puhutaan tosiaan osaamisperusteisuuden sijaan osaamisperustaisuudesta.)
Osaamisperusteisuus merkitsee näkökulman vaihtamista opetuskeskeisyydestä osaamiskeskeisyyteen – opetussisällöistä oppimistuloksiin ja osaamiseen. Huomio käännetään määrällisestä suorittamisesta osaamisen kerryttämiseen. Osaamista voidaan hankkia ja arvioida erilaisissa ympäristöissä kuten oppilaitoksissa, työpaikoilla tai harrastuksissa. Osaamisen kehittäminen suunnitellaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja opiskelijan yksilöllisiin ominaisuuksiin.

Varsinkin ammatillisen koulutuksen näkökulmasta osaamisperusteisuuden nostamista koulutussuunnittelun ytimeen on vaikea kritisoida. Harvaa kiinnostaa, kuinka monta tuntia esimerkiksi sairaanhoitaja on istunut luennolla tai kuinka monta etätehtävää hän on tehnyt verkossa. Meistä suurinta osaa kiinnostaa vain, kuinka hyvin hän osaa itselle tai läheiselle suoritettavan hoitotoimenpiteen käytännön ja teorian. Kovinkaan olennaista ei hädän hetkellä ole, missä tai miten osaaminen on hankittu. Sama pätee sähköasentajista automekaanikkoihin: osaaminen ratkaisee.

Kokemuksesi on arvokas -hanke on kehittämässä ja yhtenäistämässä valtakunnallista kokemusasiantuntijakoulutuksen kenttää. Tällä hetkellä koulutukset voivat olla laajuudeltaan ja sisällöitään hyvinkin vaihtelevia. Lisäksi ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osan Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen (20 osp), jonka ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi on laadittu osaamisperusteisesti. 
Nyt jo vaikuttaa kuitenkin olevan selvää, että ratkaisu rakentuu tavalla tai toisella osaamisperusteisuuden viitekehykseen.
Hanke on nyt kartoittanut tilannetta ja hahmotellut ensimmäisiä linjoja, miten tavoitteisiin päästäisiin. Nyt jo vaikuttaa kuitenkin olevan selvää, että ratkaisu rakentuu tavalla tai toisella osaamisperusteisuuden viitekehykseen. Kouluttajaorganisaatioissa järjestetään parhaillaan hyviä koulutuksia ja kokemusasiantuntijatoimintaa ympäri maata. Osaamisperusteisuus mahdollistaisi nykyisten laadukkaiden toimintojen tunnistamisen oppimisympäristöiksi ja niissä karttuvan osaamisen tunnustamisen osaksi tulevaisuuden kokemusasiantuntijakoulutusta. Osaamista voisi myös tarvittaessa täydentää joustavasti muissa toimintaympäristöissä kuten työharjoitteluissa tai oppilaitoksissa. Lisäksi yksilöllisten osaamispolkujen rakentamisessa on mahdollista ottaa huomioon opiskelijoiden moninaiset vahvuudet ja erityispiirteet.

Vielä on paljon työtä edessä, jotta hankkeessa saavutettaisiin kenttää hyödyttäviä tuloksia, jotka edistäisivät kokemusasiantuntijakoulutuksen laatua ja yhdenvertaisuutta valtakunnallisesti. Vaikka menetelmät ja toimenpiteet rakentuvat vielä, alkaa päämäärä kuitenkin piirtyä kirkkaana horisonttiin. Sitä kohden on hyvä kulkea yhdessä verkoston kanssa!

Osaamisperustellen,
Jenni Nikkanen
Hankesuunnittelija
Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kulttuuripajat kulttuurihyvinvointitoiminnan ytimessä mielenterveyskentällä

  Mitä eroa on Taiteen Sulattamo ry:n ja kulttuuripajojen toiminnalla? Tämä kysymys nousee säännöllisesti esiin, mutta näkökulman voisi tällä kertaa kääntää myös siihen, mitä yhteistä niillä on. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti. Toimintamalli on saavuttanut pitkäjänteisellä menestyksekkäällä työllä vankan aseman ja kehittyy reagoiden kentän muutostarpeisiin. Kulttuuripajamalli on levinnyt ja juurtunut valtakunnalliseksi toimintamuodoksi. Taiteen Sulattamon tausta taas on vahvasti taiteen, erityisesti näyttämötaiteen, menetelmin tehtävässä mielenterveystyössä – taide edellä. Sulattamo tietää, miten taideprosessit edistävät mielenterveyttä. Työmme pureutuu aina taiteen kautta toimintaan ja taiteeseen toimintamme ytimessä. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti Vuosi 2023 on Taiteen Sulattamon kymmenes toimintavuosi. Taiteen Sulattamo sai alkunsa ammattitaiteilijoiden ja helsinkiläisten m

Lähtötervehdys kouluttajalta

Päädyin raskain mielin lopettamaan oman kouluttajan polkuni Taiteen Sulattamolla syyskuussa 2022. Vajaassa kahdessa vuodessa koulutin Taiteen keinoin esiintyviä kokemusasiantuntijoita neljä ryhmää sekä kokosin Kotkassa yhden häpeää käsittelevän työpajan. Kouluttajan polku oli antoisa, vaikka korona-pandemia sitä kovin yrittikin koetella.  Ensimmäisenä haluan kiittää Taiteen Sulattamoa siitä luottamuksesta, jolla sain omaa kouluttajuuttani rakentaa. Vaikka koulutusrakenteessa oli eheät raamit työlle, pystyin vapaasti soveltamaan taiteen tekemistä jokaiselle ryhmäkokonaisuudelle sopivaksi. Lisäksi sain liittää koulutukseen häpeää käsitteleviä tehtäväkokonaisuuksia ja toteuttaa niitä yhdessä koulutettavien kanssa. Oma taiteellinen näkemykseni myös vahvistui, kun sitä ei koskaan kyseenalaistettu mistään suunnasta. Luottamus Sulattamolta päin antoi mahdollisuuden tehdä työtä juuri sillä palolla, jota minulla on sitä kohtaan ollut.  Toisena kiitän yhteistyötahoja, joiden kanssa olen työskenn

Matkalla kohti kokemusasiantuntijuuden ydintä

  Helmikuussa 2023 istun Taiteen Sulattamon koulutustilassa seuraamassa Kokemustarinailtamia. Takana on kolmen ja puolen kuukauden matka, jonka aikana olemme ihanan ryhmän kanssa jakaneet monia hetkiä.  Matkan varrella olen saanut seurata heidän kehittymistään ja puhkeamistaan kukkaan. Käynnissä olevissa kokemuspuheenvuoroissa tämä todentuu ja katselen ihaillen uusien kokemusasiantuntjioidemme taitavaa tekemistä. Miten hieno kokemus meillä onkaan takana! Samalla rintaan hiipii jo haikeus: pian tämä yhteinen matkamme on väistämättä takana! Aloittaessani Taiteen Sulattamolla huhtikuun alussa 2022 perin edeltäjiltäni Sulattamon edellisen Kaunis mieli -hankkeen aikaisen koulutusmallin. Tätä koulutusmallia lähdin kehittämään ja uusimaan. Onnekseni sain paljon apua toiminnanjohtajaltamme, Kokemuksesi on arvokas -hankkeen väeltä, taitavilta kouluttajiltamme sekä ennen kaikkea kokemusasiantuntijoilta, jotka ihanalla tavalla kertoivat omia näkemyksiään. Uusi koulutusmalli alkoi syntyä. Uusi kou