Kokemusasiantuntijuutta, kokemustietoa ja osaamista yli rajojen
Kokemusasiantuntijuutta, kokemustietoa ja osaamista yli rajojen! 


Taiteen Sulattamossa on jo pitkään tehty eurooppalaista asiantuntijatiedon vaihtamista yli
valtakunnan rajojen. Yhteistyötä on tehty Keski-Euroopan, Baltian maiden sekä erityisesti
Viron toimijoiden kanssa.

Koronapandemia pääsi katkaisemaan yhteiskehittämisen ja hiljensi suunnitelmat kansainvälisestä asiantuntijayhteistyöstä. Nyt Taiteen Sulattamo on kuitenkin päässyt aloittamaan yhteistyön virolaisen Kogemusnõustajate Kodan kanssa. Valmistelut yhteiselle kehittämishankkeelle on käynnistetty ja tavoitteena on aloittaa vuonna 2022 tulevaisuuteen katsova hankeyhteistyö.

Virossa ja Suomessa on asiantuntijuutta kummallakin puolella Suomenlahtea, jonka jakaminen on
tärkeää ja hyödyllistä. Erityisesti toimintamallien yhteisessä kehittämisessä, sekä asiantuntijuuden
vaihdossa on paljon, mitä voimme oppia toisiltamme. 

Virossa kokemusasiantuntijatoiminta on kehittynyt nopeasti. Toiminnan ja koulutuksen taso on korkealaatuista sekä tulevaisuusorientoitunutta. Rajat ylittävällä kehittämishankkeella pääsemme jakamaan toisillemme hyviä käytänteitä, toimintamalleja sekä tietoa. Tutkimustiedon tuottaminen on yksi tärkeä tehtävä tässä hankkeessa.

Taiteen Sulattamossa uskomme kokemustoiminnan yhteiskehittämiseen, yhdessä oppimiseen ja
uuden luomiseen. On kiinnostavaa päästä luomaan uusia toimintamalleja ja kehittämään kokemustoimintaa tulevaisuudessa myös kansainvälisesti.

Tällä hetkellä kokemusasijantuntijatoiminta ja sen vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Yhteiskunnallisessa elpymisessä mielenterveyden haasteiden kanssa elävien ihmisten tukeminen ja yhteiset ponnistukset ovat tärkeässä roolissa. Laadukas ja vahva kokemusasiantuntijatoiminta voi parhaimmillaan vastata tähän osana elpymisprosessia yhteiskunnissa. 

Ilmiö on globaali, eikä se tunne maarajoja. Tämän vuoksi juuri nyt on oikea hetki laittaa panoksia kansainväliseen kehittämistyöhön kokemusasiantuntijatyön saralla.

Pidimme yhteiskehittämispäivän Taiteen Sulattamolla virolaisten asiantuntijoiden Kairit Lindmäe
ja Urme Punson kanssa. Päivän antina oli uusia ajatuksia - hyvänä esimerkkinä taloudellisesta näkökulmasta terveydenhuollon rakenteisiin tuotettava kokemusasiantuntijatyö ja -tieto. 

Millaisia positiivisia ratkaisuja talouden näkökulmasta kokemusasiantuntijatyö voisi yhteiskunnalle tuottaa? Miten kokemusasiantuntijaosaamista voidaan hyödyntää terapiaan pääsyä jonottavien tukemisessa? Miten kokemusasiantuntija voisi omalla tiedollaan olla vahvemmin terveyden- ja sosiaalikentän rakenteiden, sekä toimintojen asiantuntijana? 

Saimme yhden päivän aikana luotua monia kehittämisideoita, joita lähdemme yhdessä kehittämään ja tutkimaan. Olemme iloisia ja kiitollisia alkaneesta kehittämisyhteistyöstä upeiden kumppaneiden kanssa!

Yhteinen ajatuksemme on, että asiat eivät ole koskaan valmiita, vaan laadukkaan kokemustoiminnan ja kokemusasiantuntijuuden tae on jatkuva pitkäkestoinen kehittämis- ja tutkimustyö.

Hankkeen etenemisestä tulemme julkaisemaan tietoa ja materiaalia niin Taiteen Sulattamon, kuin Kogemusnõustajate Koda nettisivuilla.

Suomeksi:
www.taiteensulattamo.fi

Viroksi:
https://www.kogemuskoda.ee/

Helsinki 9.9.2021
Toiminnanjohtaja Eveliina Lafghani
 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Taiteen ja mielenterveystyön yhdyspinnoilla

Mielenterveysbarometri on julkaistu 25.3.2021

Pandemian keskellä kulttuuripalvelut lisäävät mielen hyvinvointia, mutta kuinka palveluita voisi saavuttaa?