Siirry pääsisältöön

10 vuotta taiteen sulatusta

Alkaneena vuonna 2023 juhlitaan Taiteen Sulattamon kymmenettä toimintavuotta. On aika pysähtyä ja katsoa ilolla niin menneeseen kuin tulevaankin: miten kaikki alkoi, miten tähän on tultu ja mitä tästä eteenpäin? 

...ensimmäistä kertaa Suomessa 10 mielenterveystoipujaa nousi näyttämölle

Taiteen Sulattamon lähtölaukaus oli Lilinkotisäätiön ja KokoTeatterin yhteistuotantona toteutettu teatteriproduktio Peili, jossa ensimmäistä kertaa Suomessa 10 mielenterveystoipujaa nousi näyttämölle kokoillan esityksessä. Produktion menestyksen myötä helsinkiläiset mielenterveystoipujat ja ammattitaiteilijat ryhtyivät pohtimaan, miten yhteistyötä voitaisiin jatkaa ja jalostaa. Pohdinta herätti haaveen taidetalosta, tukikohdasta, jossa jokainen saisi mahdollisuuden luoda taidetta, toteuttaa itseään ja olla mukana juuri sellaisena kuin on. Ajatus Taiteen Sulattamosta oli syntynyt: yhdistys perustettiin ja virallistettiin 11.10.2013.


Peili 2012. KokoTeatteri. Kuva: Miikka Pirinen.


Taiteen Sulattamon muodosti joukko ihmisiä, joilla oli palava halu luoda uutta taidetta maailmaan. Sulattamo toimi ensimmäiset vuodet vapaaehtoistyön ja pienten rahoitusten voimalla. Tuotannot keskittyivät esittävään taiteeseen teatterien, nuorisotalojen ja erilaisten toimijoiden tiloissa. Erityinen kiitos kuuluukin meihin uskoneille ja ovensa avanneille Q-teatterille, Malmitalolle, Helsingin kaupungin nuorisotaloille, Oranssille ja Näyttelijäliitolle. Kiitoksen ansaitsevat myös monet vapaaehtoiset, joiden
ansiosta taideteoksia syntyi vuodesta toiseen.

Toiminta kehittyi, laajeni ja alkoi löytää paikkaansa taide- ja mielenterveysjärjestöjen kentältä. Taiteen Sulattamo sai ensimmäisen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittaman kehittämishankkeensa, joka käynnistyi 2018. Ensimmäisessä hankkeessa kehitettiin kokemusasiantuntijakoulutusta taiteen keinoin. Seuraavana vuonna saimme toisen hankkeen, jossa kehitettiin soveltavan taiteen vertaisohjaajakoulutusta. Saimme myös kaupungin järjestöavustuksen päivittäisen mielenterveystoipujien taidetoiminnan järjestämiseen. Päivittäiset työpajat ovat toimintamme sydän ja tärkeä arjen tukikohta monille.


Vuonna 2023 Taiteen Sulattamo on valtakunnallinen toimija, joka tekee laaja-alaista yhteistyötä monissa kanavissa ja yhdyspinnoilla. Sulattamo on mielenterveysjärjestö, taidetoimija ja kulttuurihyvinvoinnin tuottaja. Toiminnan ytimessä on mielenterveystoipujien kuntoutumisen ja hyvinvoinnin tukeminen. ”Mielen taimet” tekee valtakunnallista kokemus- ja vertaistoiminnan koulutus- ja kehittämistyötä. Kokemuksesi on arvokas -hanke (STEA/2022–2024) puolestaan kehittää ja yhtenäistää valtakunnallista kokemusasiantuntijakoulutuksen kenttää. Tänä vuonna käynnistyy lisäksi uusi STEAn rahoittama Mielekäs muutos -hanke, joka tukee toipujien myöhäisvaiheen kuntoutuspolkuja ja kehittää yhteistyötä lakisääteisten palveluiden kanssa.


Olemme pitäneet myös vahvasti kiinni taiteen ja taiteellisten produktioiden tuottamisesta. Vuonna 2022 olimme mukana toteuttamassa neljää esittävän taiteen prosessia – syntyi ääniteoksia, museoteatteria ja näyttelyitä. Taideproduktioiden ja hanketyön lisäksi Taiteen Sulattamo tekee strategisesti suunnitelmallista vaikuttamistyötä niin mielenterveyden teemojen kuin kulttuurihyvinvoinninkin edistämiseksi. Teemme tiivistä yhteistyötä esimerkiksi Kulttuurihyvinvointipoolin, Mielenterveyspoolin sekä muiden verkostojen kanssa.


Vuodesta 2023 on tulossa mielenkiintoinen, innostava ja kokeileva vuosi. Vuoden aikana tulemme panostamaan kulttuuritoimintaan valtakunnallisesti. Olemme rakentaneet yhteistyötä erilaisten toimijoiden, järjestöjen, yhdistysten ja palveluntuottajien kanssa, jotta pystyisimme tarjoamaan kulttuurikokemuksia niin yleisöille kuin osallistujillekin. Toteutamme läpi vuoden matalalla kynnyksellä saavutettavia projekteja, työpajoja ja kulttuuritapahtumia.


Juhlavuosi huipentuu syksyllä Taiteen Sulattamon juhlaviikkoon


Juhlavuosi huipentuu syksyllä Taiteen Sulattamon juhlaviikkoon, joka toteutetaan yhdessä Teatterimuseon kanssa. Viikon ohjelmatarjonta on laajaa – teatterista ammattilaisten seminaareihin, työpajoihin, näyttelyihin ja tietysti juhlahumuun! Taiteen Sulattamon katse on jo tiukasti juhlavuoden ohjelman suunnittelussa: keskitymme luomaan kulttuurilla ja taiteella hyvinvointia ja mielenterveyttä. Toteutetaan tästä juhlavuodesta ikimuistoinen yhdessä! Olethan sinäkin mukana?
Eveliina Lafghani Taiteen Sulattamon toiminnanjohtaja


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kulttuuripajat kulttuurihyvinvointitoiminnan ytimessä mielenterveyskentällä

  Mitä eroa on Taiteen Sulattamo ry:n ja kulttuuripajojen toiminnalla? Tämä kysymys nousee säännöllisesti esiin, mutta näkökulman voisi tällä kertaa kääntää myös siihen, mitä yhteistä niillä on. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti. Toimintamalli on saavuttanut pitkäjänteisellä menestyksekkäällä työllä vankan aseman ja kehittyy reagoiden kentän muutostarpeisiin. Kulttuuripajamalli on levinnyt ja juurtunut valtakunnalliseksi toimintamuodoksi. Taiteen Sulattamon tausta taas on vahvasti taiteen, erityisesti näyttämötaiteen, menetelmin tehtävässä mielenterveystyössä – taide edellä. Sulattamo tietää, miten taideprosessit edistävät mielenterveyttä. Työmme pureutuu aina taiteen kautta toimintaan ja taiteeseen toimintamme ytimessä. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti Vuosi 2023 on Taiteen Sulattamon kymmenes toimintavuosi. Taiteen Sulattamo sai alkunsa ammattitaiteilijoiden ja helsinkiläisten m

Tulevaisuuden kokemusasiantuntijuus

Kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on ollut läsnä jo pitkään. Ammattilaisten rinnalla toimivat kokemusasiantuntijat tuovat laatua ja lisäävät ymmärrystä monin eri tavoin. Kokemusasiantuntijuuden juuret ovat vertaistoimijuudessa ja kumpuavat vertaisten toisilleen antamasta tuesta. Viimeisten 20-vuoden aikana kokemuksen käyttäminen osana päihde- ja mielenterveyspalveluita on tullut jäädäkseen, siltikään meillä ei ole olemassa selkeää näkemystä siitä miten erilaisia kokemukseen perustuvia toimintoja tai työtä määritellään. Kokemusasiantuntijuuden ja vertaistoimijuuden rajat ovat häilyviä ja määritelmät epäselviä. Kokemukseen perustuvan tiedon ja osaamisen käyttämistä on yritetty selkeyttää palvelurakenteissa erilaisilla nimikkeillä ja jakamalla kokemusasiantuntijoita koulutettuihin ja kouluttamattomiin. Koulutuksen perusteella jaottelu ei toimi täysin sekään koska meillä ei ole olemassa yhtenäistä laatuun perustuvaa kokemusasiantuntijakoulutusta. KA-koulutuste

Lähtötervehdys kouluttajalta

Päädyin raskain mielin lopettamaan oman kouluttajan polkuni Taiteen Sulattamolla syyskuussa 2022. Vajaassa kahdessa vuodessa koulutin Taiteen keinoin esiintyviä kokemusasiantuntijoita neljä ryhmää sekä kokosin Kotkassa yhden häpeää käsittelevän työpajan. Kouluttajan polku oli antoisa, vaikka korona-pandemia sitä kovin yrittikin koetella.  Ensimmäisenä haluan kiittää Taiteen Sulattamoa siitä luottamuksesta, jolla sain omaa kouluttajuuttani rakentaa. Vaikka koulutusrakenteessa oli eheät raamit työlle, pystyin vapaasti soveltamaan taiteen tekemistä jokaiselle ryhmäkokonaisuudelle sopivaksi. Lisäksi sain liittää koulutukseen häpeää käsitteleviä tehtäväkokonaisuuksia ja toteuttaa niitä yhdessä koulutettavien kanssa. Oma taiteellinen näkemykseni myös vahvistui, kun sitä ei koskaan kyseenalaistettu mistään suunnasta. Luottamus Sulattamolta päin antoi mahdollisuuden tehdä työtä juuri sillä palolla, jota minulla on sitä kohtaan ollut.  Toisena kiitän yhteistyötahoja, joiden kanssa olen työskenn