Siirry pääsisältöön

Puuttuva palanen

 Olisipa joku keino saada kokemusosaamista jalostavista koulutuksista yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia, vaikka koulutusten sisällöt, laajuudet ja menetelmät vaihtelisivat. Voitaisiinpa koulutuksista laatia yhdenmukaisia osaamistodistuksia huolimatta koulutusten eroavaisuuksista. Pystyttäisiinpä nykyisten laadukkaiden koulutusten laatu todentamaan ja laadunhallintaan tarjoamaan matalan kynnyksen välineitä.

On, voidaan ja pystytään: Kokemuksesi on arvokas -hanke on saattanut löytää ratkaisevan puuttuvan palasen: PAIKKO!Paikko on suomalainen osaamisen tunnistamisen järjestelmä, joka juhli juuri 10-vuotissyntymäpäiväänsä. Paikon avulla havainnoidaan toiminnan (kuten esimerkiksi koulutusten tai ohjaustyön) sisältämiä oppimisen mahdollisuuksia ja osaamista järjestelmällisesti. Paikko perustuu valtakunnallisten tutkintojen perusteisiin ja se sisältää työkalut niin oppimisympäristöjen tunnistamiseen kuin osaamistodistusten laatimiseenkin.


Paikko-järjestelmään saatiin vuoden 2023 alussa myös Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osan ”Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen” (20 osp) ammattitaitovaatimukset, jonka jälkeen erilaisia kokemusasiantuntija-, kokemustoimija- ja kokemusosaajakoulutuksia on mahdollista arvioida suhteessa näihin tutkinnon osan tavoitteisiin. Kun ulkopuolinen asiantuntija on tunnistanut paikallisen koulutuksen osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, niistä tehdään julkinen raportti, jonka pohjalta kouluttaja voi laatia osaamistodistuksia. Koulutuksen järjestäjille Paikko tarjoaa mahdollisuuden todentaa oman koulutuksen laatua ja hyödyntää sitä esimerkiksi koulutusten markkinoinnissa. Malli ei kuitenkaan sulje pois myöskään koulutusten paikallisia painotuseroja tai opintosisältöjä tutkinnon osan tavoitteiden lisäksi.

Kouluttautujan kannalta Paikko-järjestelmässä on useita hyötyjä.

Kouluttautujan kannalta Paikko-järjestelmässä on useita hyötyjä. Julkisten oppimisympäristöraporttien avulla on helpompi etsiä itselle sopivia koulutuksia. Valtakunnallisesti vertailukelpoiset osaamistodistukset helpottavat oman osaamisen markkinointia ja niiden avulla voi halutessaan täydentää omaa osaamista eri koulutuksista. Myös toimeksiantojen tilaajille ja oppilaitoksille osaamistodistukset kertovat selkeästi, mitä koulutus on sisältänyt.

Paikko on otettu verkostossa vastaan avoimesti ja positiivisesti.

Paikko on otettu verkostossa vastaan avoimesti ja positiivisesti. Malli on saanut kiitosta joustavuudestaan ja vertailukelpoisten osaamistodistusten merkityksestä erityisesti koulutuksista valmistuville kokemusasiantuntijoille. Kokemuksesi on arvokas -hanke on löytänyt ensimmäiset innokkaat kokemusasiantuntijakouluttajat, jotka ottavat Paikon käyttöön vuoden 2023 alussa. Ensimmäistä pilottimalleista saadaan arvokasta tietoa, jonka avulla hiotaan yhteistyössä toimintamallia valmiiksi toisen aallon laajempaa levitystä varten. Paikko-järjestelmän valmis pohja koulutusten yhteismitallistamiseen ja laadunhallintaan vapauttaa hankkeen resurssia koulutusten käytännön kehitystyön tukemiseen. Odotammekin innolla tulevaa, jolloin pääsemme kehittämään yhdessä!


        Kokemuksesi on arvokas -hanketiimi


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kulttuuripajat kulttuurihyvinvointitoiminnan ytimessä mielenterveyskentällä

  Mitä eroa on Taiteen Sulattamo ry:n ja kulttuuripajojen toiminnalla? Tämä kysymys nousee säännöllisesti esiin, mutta näkökulman voisi tällä kertaa kääntää myös siihen, mitä yhteistä niillä on. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti. Toimintamalli on saavuttanut pitkäjänteisellä menestyksekkäällä työllä vankan aseman ja kehittyy reagoiden kentän muutostarpeisiin. Kulttuuripajamalli on levinnyt ja juurtunut valtakunnalliseksi toimintamuodoksi. Taiteen Sulattamon tausta taas on vahvasti taiteen, erityisesti näyttämötaiteen, menetelmin tehtävässä mielenterveystyössä – taide edellä. Sulattamo tietää, miten taideprosessit edistävät mielenterveyttä. Työmme pureutuu aina taiteen kautta toimintaan ja taiteeseen toimintamme ytimessä. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti Vuosi 2023 on Taiteen Sulattamon kymmenes toimintavuosi. Taiteen Sulattamo sai alkunsa ammattitaiteilijoiden ja helsinkiläisten m

Tulevaisuuden kokemusasiantuntijuus

Kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on ollut läsnä jo pitkään. Ammattilaisten rinnalla toimivat kokemusasiantuntijat tuovat laatua ja lisäävät ymmärrystä monin eri tavoin. Kokemusasiantuntijuuden juuret ovat vertaistoimijuudessa ja kumpuavat vertaisten toisilleen antamasta tuesta. Viimeisten 20-vuoden aikana kokemuksen käyttäminen osana päihde- ja mielenterveyspalveluita on tullut jäädäkseen, siltikään meillä ei ole olemassa selkeää näkemystä siitä miten erilaisia kokemukseen perustuvia toimintoja tai työtä määritellään. Kokemusasiantuntijuuden ja vertaistoimijuuden rajat ovat häilyviä ja määritelmät epäselviä. Kokemukseen perustuvan tiedon ja osaamisen käyttämistä on yritetty selkeyttää palvelurakenteissa erilaisilla nimikkeillä ja jakamalla kokemusasiantuntijoita koulutettuihin ja kouluttamattomiin. Koulutuksen perusteella jaottelu ei toimi täysin sekään koska meillä ei ole olemassa yhtenäistä laatuun perustuvaa kokemusasiantuntijakoulutusta. KA-koulutuste

Lähtötervehdys kouluttajalta

Päädyin raskain mielin lopettamaan oman kouluttajan polkuni Taiteen Sulattamolla syyskuussa 2022. Vajaassa kahdessa vuodessa koulutin Taiteen keinoin esiintyviä kokemusasiantuntijoita neljä ryhmää sekä kokosin Kotkassa yhden häpeää käsittelevän työpajan. Kouluttajan polku oli antoisa, vaikka korona-pandemia sitä kovin yrittikin koetella.  Ensimmäisenä haluan kiittää Taiteen Sulattamoa siitä luottamuksesta, jolla sain omaa kouluttajuuttani rakentaa. Vaikka koulutusrakenteessa oli eheät raamit työlle, pystyin vapaasti soveltamaan taiteen tekemistä jokaiselle ryhmäkokonaisuudelle sopivaksi. Lisäksi sain liittää koulutukseen häpeää käsitteleviä tehtäväkokonaisuuksia ja toteuttaa niitä yhdessä koulutettavien kanssa. Oma taiteellinen näkemykseni myös vahvistui, kun sitä ei koskaan kyseenalaistettu mistään suunnasta. Luottamus Sulattamolta päin antoi mahdollisuuden tehdä työtä juuri sillä palolla, jota minulla on sitä kohtaan ollut.  Toisena kiitän yhteistyötahoja, joiden kanssa olen työskenn