Siirry pääsisältöön

Puuttuva palanen

 Olisipa joku keino saada kokemusosaamista jalostavista koulutuksista yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia, vaikka koulutusten sisällöt, laajuudet ja menetelmät vaihtelisivat. Voitaisiinpa koulutuksista laatia yhdenmukaisia osaamistodistuksia huolimatta koulutusten eroavaisuuksista. Pystyttäisiinpä nykyisten laadukkaiden koulutusten laatu todentamaan ja laadunhallintaan tarjoamaan matalan kynnyksen välineitä.

On, voidaan ja pystytään: Kokemuksesi on arvokas -hanke on saattanut löytää ratkaisevan puuttuvan palasen: PAIKKO!Paikko on suomalainen osaamisen tunnistamisen järjestelmä, joka juhli juuri 10-vuotissyntymäpäiväänsä. Paikon avulla havainnoidaan toiminnan (kuten esimerkiksi koulutusten tai ohjaustyön) sisältämiä oppimisen mahdollisuuksia ja osaamista järjestelmällisesti. Paikko perustuu valtakunnallisten tutkintojen perusteisiin ja se sisältää työkalut niin oppimisympäristöjen tunnistamiseen kuin osaamistodistusten laatimiseenkin.


Paikko-järjestelmään saatiin vuoden 2023 alussa myös Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osan ”Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen” (20 osp) ammattitaitovaatimukset, jonka jälkeen erilaisia kokemusasiantuntija-, kokemustoimija- ja kokemusosaajakoulutuksia on mahdollista arvioida suhteessa näihin tutkinnon osan tavoitteisiin. Kun ulkopuolinen asiantuntija on tunnistanut paikallisen koulutuksen osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, niistä tehdään julkinen raportti, jonka pohjalta kouluttaja voi laatia osaamistodistuksia. Koulutuksen järjestäjille Paikko tarjoaa mahdollisuuden todentaa oman koulutuksen laatua ja hyödyntää sitä esimerkiksi koulutusten markkinoinnissa. Malli ei kuitenkaan sulje pois myöskään koulutusten paikallisia painotuseroja tai opintosisältöjä tutkinnon osan tavoitteiden lisäksi.

Kouluttautujan kannalta Paikko-järjestelmässä on useita hyötyjä.

Kouluttautujan kannalta Paikko-järjestelmässä on useita hyötyjä. Julkisten oppimisympäristöraporttien avulla on helpompi etsiä itselle sopivia koulutuksia. Valtakunnallisesti vertailukelpoiset osaamistodistukset helpottavat oman osaamisen markkinointia ja niiden avulla voi halutessaan täydentää omaa osaamista eri koulutuksista. Myös toimeksiantojen tilaajille ja oppilaitoksille osaamistodistukset kertovat selkeästi, mitä koulutus on sisältänyt.

Paikko on otettu verkostossa vastaan avoimesti ja positiivisesti.

Paikko on otettu verkostossa vastaan avoimesti ja positiivisesti. Malli on saanut kiitosta joustavuudestaan ja vertailukelpoisten osaamistodistusten merkityksestä erityisesti koulutuksista valmistuville kokemusasiantuntijoille. Kokemuksesi on arvokas -hanke on löytänyt ensimmäiset innokkaat kokemusasiantuntijakouluttajat, jotka ottavat Paikon käyttöön vuoden 2023 alussa. Ensimmäistä pilottimalleista saadaan arvokasta tietoa, jonka avulla hiotaan yhteistyössä toimintamallia valmiiksi toisen aallon laajempaa levitystä varten. Paikko-järjestelmän valmis pohja koulutusten yhteismitallistamiseen ja laadunhallintaan vapauttaa hankkeen resurssia koulutusten käytännön kehitystyön tukemiseen. Odotammekin innolla tulevaa, jolloin pääsemme kehittämään yhdessä!


        Kokemuksesi on arvokas -hanketiimi


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kulttuuripajat kulttuurihyvinvointitoiminnan ytimessä mielenterveyskentällä

  Mitä eroa on Taiteen Sulattamo ry:n ja kulttuuripajojen toiminnalla? Tämä kysymys nousee säännöllisesti esiin, mutta näkökulman voisi tällä kertaa kääntää myös siihen, mitä yhteistä niillä on. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti. Toimintamalli on saavuttanut pitkäjänteisellä menestyksekkäällä työllä vankan aseman ja kehittyy reagoiden kentän muutostarpeisiin. Kulttuuripajamalli on levinnyt ja juurtunut valtakunnalliseksi toimintamuodoksi. Taiteen Sulattamon tausta taas on vahvasti taiteen, erityisesti näyttämötaiteen, menetelmin tehtävässä mielenterveystyössä – taide edellä. Sulattamo tietää, miten taideprosessit edistävät mielenterveyttä. Työmme pureutuu aina taiteen kautta toimintaan ja taiteeseen toimintamme ytimessä. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti Vuosi 2023 on Taiteen Sulattamon kymmenes toimintavuosi. Taiteen Sulattamo sai alkunsa ammattitaiteilijoiden ja helsinkiläisten m

Lähtötervehdys kouluttajalta

Päädyin raskain mielin lopettamaan oman kouluttajan polkuni Taiteen Sulattamolla syyskuussa 2022. Vajaassa kahdessa vuodessa koulutin Taiteen keinoin esiintyviä kokemusasiantuntijoita neljä ryhmää sekä kokosin Kotkassa yhden häpeää käsittelevän työpajan. Kouluttajan polku oli antoisa, vaikka korona-pandemia sitä kovin yrittikin koetella.  Ensimmäisenä haluan kiittää Taiteen Sulattamoa siitä luottamuksesta, jolla sain omaa kouluttajuuttani rakentaa. Vaikka koulutusrakenteessa oli eheät raamit työlle, pystyin vapaasti soveltamaan taiteen tekemistä jokaiselle ryhmäkokonaisuudelle sopivaksi. Lisäksi sain liittää koulutukseen häpeää käsitteleviä tehtäväkokonaisuuksia ja toteuttaa niitä yhdessä koulutettavien kanssa. Oma taiteellinen näkemykseni myös vahvistui, kun sitä ei koskaan kyseenalaistettu mistään suunnasta. Luottamus Sulattamolta päin antoi mahdollisuuden tehdä työtä juuri sillä palolla, jota minulla on sitä kohtaan ollut.  Toisena kiitän yhteistyötahoja, joiden kanssa olen työskenn

Matkalla kohti kokemusasiantuntijuuden ydintä

  Helmikuussa 2023 istun Taiteen Sulattamon koulutustilassa seuraamassa Kokemustarinailtamia. Takana on kolmen ja puolen kuukauden matka, jonka aikana olemme ihanan ryhmän kanssa jakaneet monia hetkiä.  Matkan varrella olen saanut seurata heidän kehittymistään ja puhkeamistaan kukkaan. Käynnissä olevissa kokemuspuheenvuoroissa tämä todentuu ja katselen ihaillen uusien kokemusasiantuntjioidemme taitavaa tekemistä. Miten hieno kokemus meillä onkaan takana! Samalla rintaan hiipii jo haikeus: pian tämä yhteinen matkamme on väistämättä takana! Aloittaessani Taiteen Sulattamolla huhtikuun alussa 2022 perin edeltäjiltäni Sulattamon edellisen Kaunis mieli -hankkeen aikaisen koulutusmallin. Tätä koulutusmallia lähdin kehittämään ja uusimaan. Onnekseni sain paljon apua toiminnanjohtajaltamme, Kokemuksesi on arvokas -hankkeen väeltä, taitavilta kouluttajiltamme sekä ennen kaikkea kokemusasiantuntijoilta, jotka ihanalla tavalla kertoivat omia näkemyksiään. Uusi koulutusmalli alkoi syntyä. Uusi kou