Siirry pääsisältöön

Kokemus ja motivaatio

 Kokemusasiantuntijatoiminta on laajentunut ja vakiintumassa arvokkaaksi osaksi sosiaali- ja terveysalan kenttää. Toiminta on ollut jo pitkään myös lähellä Taiteen Sulattamon sydäntä: Kaunis mieli -hanke (STEA/2018–2020) kehitti kokemusasiantuntijakoulutusta soveltavan taiteen menetelmin toteutettavaksi. Mallia on jalostettu ja hyödynnetään Sulattamon koulutuksissa tälläkin hetkellä. Nyt Sulattamo hallinnoi Kokemuksesi on arvokas -hanketta (STEA/2022–2024), joka yhtenäistää ja kehittää kokemusasiantuntijakoulutusten – ja muiden eri tavoin nimettyjen vastaavien koulutusten – kenttää valtakunnallisesti.


Vuoden lopussa minulla oli mahdollisuus fasilitoida Sulattamossa parhaillaan toteutettavan kokemusasiantuntijakoulutuksen ryhmän reflektiopäivää. Keskustelimme koulutettavien kanssa laajasti koulutuksesta ja kokemusosaamisen hyödyntämisestä. Kokemusasiantuntijoita toimii monenlaisissa tehtävissä, mutta selkeitä yhtenäisiä linjoja ja käsitteitä ei kentällä ole. Toiminnan monimuotoisuus on ehdottomasti ensisijaisesti mahdollisuus, mutta voi asettaa joissakin tilanteissa myös haasteita. Koulutuksissa onkin tärkeää herättää keskustelua ja haastaa koulutettavia pohtimaan kentän ilmiöitä sekä omaa roolia kentällä valmistumisen jälkeen. 

Kokemusasiantuntijoita toimii monenlaisissa tehtävissä, mutta selkeitä yhtenäisiä linjoja ja käsitteitä ei kentällä ole.

Reflektiopäivässä pohdimme erityisesti motivaatiota kokemusasiantuntijuuden taustalla. Mistä syistä kouluttautujat ovat hakeutuneet koulutukseen, minkälaiset tehtävät motivoivat heitä valmistumisen jälkeen – ja mikä tärkeintä: miksi? Taiteen Sulattamon kokemusasiantuntijakoulutukset sekä kehittämishankkeet ovat olleet Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamaa toimintaa. STEA avustaa tuloksellista kansalaisjärjestötoimintaa, joka edistää kestävää hyvinvointia. STEAn avustustoiminta tukee yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä, osallisuutta sekä vahvistaa ihmisten voimavaroja. STEA toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä, eikä vastaa esimerkiksi tutkintoon johtavien koulutusten (opetus- ja kulttuuriministeriö) tai palkkatyönvälitykseen (työ- ja elinkeinoministeriö) keskittyvän toiminnan tukemisesta. STEAn arvot ohjaavat myös sen rahoittamien kohteiden, kuten esimerkiksi kokemusasiantuntijatoiminnan, tavoitteita.

STEA avustaa tuloksellista kansalaisjärjestötoimintaa, joka edistää kestävää hyvinvointia.

Taiteen Sulattamo pyrkii järjestämään mahdollisimman osallistujalähtöistä toimintaa rahoittajiensa arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Myös Sulattamon toimintaa ohjaavat osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja toimintakyvyn vahvistaminen. Sulattamon hankkeilla on pyritty kehittämään kokemusasiantuntijakoulutuksia laajemmin ja sen kautta edistämään arvokkaan toimintamuodon mahdollisuuksia tukea toipujia – ja saamamme palautteen mukaan olemme tavoitteissamme myös onnistuneet!
Eveliina Lafghani

Taiteen Sulattamon toiminnanjohtajaKommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kulttuuripajat kulttuurihyvinvointitoiminnan ytimessä mielenterveyskentällä

  Mitä eroa on Taiteen Sulattamo ry:n ja kulttuuripajojen toiminnalla? Tämä kysymys nousee säännöllisesti esiin, mutta näkökulman voisi tällä kertaa kääntää myös siihen, mitä yhteistä niillä on. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti. Toimintamalli on saavuttanut pitkäjänteisellä menestyksekkäällä työllä vankan aseman ja kehittyy reagoiden kentän muutostarpeisiin. Kulttuuripajamalli on levinnyt ja juurtunut valtakunnalliseksi toimintamuodoksi. Taiteen Sulattamon tausta taas on vahvasti taiteen, erityisesti näyttämötaiteen, menetelmin tehtävässä mielenterveystyössä – taide edellä. Sulattamo tietää, miten taideprosessit edistävät mielenterveyttä. Työmme pureutuu aina taiteen kautta toimintaan ja taiteeseen toimintamme ytimessä. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti Vuosi 2023 on Taiteen Sulattamon kymmenes toimintavuosi. Taiteen Sulattamo sai alkunsa ammattitaiteilijoiden ja helsinkiläisten m

Tulevaisuuden kokemusasiantuntijuus

Kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on ollut läsnä jo pitkään. Ammattilaisten rinnalla toimivat kokemusasiantuntijat tuovat laatua ja lisäävät ymmärrystä monin eri tavoin. Kokemusasiantuntijuuden juuret ovat vertaistoimijuudessa ja kumpuavat vertaisten toisilleen antamasta tuesta. Viimeisten 20-vuoden aikana kokemuksen käyttäminen osana päihde- ja mielenterveyspalveluita on tullut jäädäkseen, siltikään meillä ei ole olemassa selkeää näkemystä siitä miten erilaisia kokemukseen perustuvia toimintoja tai työtä määritellään. Kokemusasiantuntijuuden ja vertaistoimijuuden rajat ovat häilyviä ja määritelmät epäselviä. Kokemukseen perustuvan tiedon ja osaamisen käyttämistä on yritetty selkeyttää palvelurakenteissa erilaisilla nimikkeillä ja jakamalla kokemusasiantuntijoita koulutettuihin ja kouluttamattomiin. Koulutuksen perusteella jaottelu ei toimi täysin sekään koska meillä ei ole olemassa yhtenäistä laatuun perustuvaa kokemusasiantuntijakoulutusta. KA-koulutuste

Lähtötervehdys kouluttajalta

Päädyin raskain mielin lopettamaan oman kouluttajan polkuni Taiteen Sulattamolla syyskuussa 2022. Vajaassa kahdessa vuodessa koulutin Taiteen keinoin esiintyviä kokemusasiantuntijoita neljä ryhmää sekä kokosin Kotkassa yhden häpeää käsittelevän työpajan. Kouluttajan polku oli antoisa, vaikka korona-pandemia sitä kovin yrittikin koetella.  Ensimmäisenä haluan kiittää Taiteen Sulattamoa siitä luottamuksesta, jolla sain omaa kouluttajuuttani rakentaa. Vaikka koulutusrakenteessa oli eheät raamit työlle, pystyin vapaasti soveltamaan taiteen tekemistä jokaiselle ryhmäkokonaisuudelle sopivaksi. Lisäksi sain liittää koulutukseen häpeää käsitteleviä tehtäväkokonaisuuksia ja toteuttaa niitä yhdessä koulutettavien kanssa. Oma taiteellinen näkemykseni myös vahvistui, kun sitä ei koskaan kyseenalaistettu mistään suunnasta. Luottamus Sulattamolta päin antoi mahdollisuuden tehdä työtä juuri sillä palolla, jota minulla on sitä kohtaan ollut.  Toisena kiitän yhteistyötahoja, joiden kanssa olen työskenn