Siirry pääsisältöön

Kokemus ja motivaatio

 Kokemusasiantuntijatoiminta on laajentunut ja vakiintumassa arvokkaaksi osaksi sosiaali- ja terveysalan kenttää. Toiminta on ollut jo pitkään myös lähellä Taiteen Sulattamon sydäntä: Kaunis mieli -hanke (STEA/2018–2020) kehitti kokemusasiantuntijakoulutusta soveltavan taiteen menetelmin toteutettavaksi. Mallia on jalostettu ja hyödynnetään Sulattamon koulutuksissa tälläkin hetkellä. Nyt Sulattamo hallinnoi Kokemuksesi on arvokas -hanketta (STEA/2022–2024), joka yhtenäistää ja kehittää kokemusasiantuntijakoulutusten – ja muiden eri tavoin nimettyjen vastaavien koulutusten – kenttää valtakunnallisesti.


Vuoden lopussa minulla oli mahdollisuus fasilitoida Sulattamossa parhaillaan toteutettavan kokemusasiantuntijakoulutuksen ryhmän reflektiopäivää. Keskustelimme koulutettavien kanssa laajasti koulutuksesta ja kokemusosaamisen hyödyntämisestä. Kokemusasiantuntijoita toimii monenlaisissa tehtävissä, mutta selkeitä yhtenäisiä linjoja ja käsitteitä ei kentällä ole. Toiminnan monimuotoisuus on ehdottomasti ensisijaisesti mahdollisuus, mutta voi asettaa joissakin tilanteissa myös haasteita. Koulutuksissa onkin tärkeää herättää keskustelua ja haastaa koulutettavia pohtimaan kentän ilmiöitä sekä omaa roolia kentällä valmistumisen jälkeen. 

Kokemusasiantuntijoita toimii monenlaisissa tehtävissä, mutta selkeitä yhtenäisiä linjoja ja käsitteitä ei kentällä ole.

Reflektiopäivässä pohdimme erityisesti motivaatiota kokemusasiantuntijuuden taustalla. Mistä syistä kouluttautujat ovat hakeutuneet koulutukseen, minkälaiset tehtävät motivoivat heitä valmistumisen jälkeen – ja mikä tärkeintä: miksi? Taiteen Sulattamon kokemusasiantuntijakoulutukset sekä kehittämishankkeet ovat olleet Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamaa toimintaa. STEA avustaa tuloksellista kansalaisjärjestötoimintaa, joka edistää kestävää hyvinvointia. STEAn avustustoiminta tukee yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä, osallisuutta sekä vahvistaa ihmisten voimavaroja. STEA toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä, eikä vastaa esimerkiksi tutkintoon johtavien koulutusten (opetus- ja kulttuuriministeriö) tai palkkatyönvälitykseen (työ- ja elinkeinoministeriö) keskittyvän toiminnan tukemisesta. STEAn arvot ohjaavat myös sen rahoittamien kohteiden, kuten esimerkiksi kokemusasiantuntijatoiminnan, tavoitteita.

STEA avustaa tuloksellista kansalaisjärjestötoimintaa, joka edistää kestävää hyvinvointia.

Taiteen Sulattamo pyrkii järjestämään mahdollisimman osallistujalähtöistä toimintaa rahoittajiensa arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Myös Sulattamon toimintaa ohjaavat osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja toimintakyvyn vahvistaminen. Sulattamon hankkeilla on pyritty kehittämään kokemusasiantuntijakoulutuksia laajemmin ja sen kautta edistämään arvokkaan toimintamuodon mahdollisuuksia tukea toipujia – ja saamamme palautteen mukaan olemme tavoitteissamme myös onnistuneet!
Eveliina Lafghani

Taiteen Sulattamon toiminnanjohtajaKommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kulttuuripajat kulttuurihyvinvointitoiminnan ytimessä mielenterveyskentällä

  Mitä eroa on Taiteen Sulattamo ry:n ja kulttuuripajojen toiminnalla? Tämä kysymys nousee säännöllisesti esiin, mutta näkökulman voisi tällä kertaa kääntää myös siihen, mitä yhteistä niillä on. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti. Toimintamalli on saavuttanut pitkäjänteisellä menestyksekkäällä työllä vankan aseman ja kehittyy reagoiden kentän muutostarpeisiin. Kulttuuripajamalli on levinnyt ja juurtunut valtakunnalliseksi toimintamuodoksi. Taiteen Sulattamon tausta taas on vahvasti taiteen, erityisesti näyttämötaiteen, menetelmin tehtävässä mielenterveystyössä – taide edellä. Sulattamo tietää, miten taideprosessit edistävät mielenterveyttä. Työmme pureutuu aina taiteen kautta toimintaan ja taiteeseen toimintamme ytimessä. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti Vuosi 2023 on Taiteen Sulattamon kymmenes toimintavuosi. Taiteen Sulattamo sai alkunsa ammattitaiteilijoiden ja helsinkiläisten m

Matkalla kohti kokemusasiantuntijuuden ydintä

  Helmikuussa 2023 istun Taiteen Sulattamon koulutustilassa seuraamassa Kokemustarinailtamia. Takana on kolmen ja puolen kuukauden matka, jonka aikana olemme ihanan ryhmän kanssa jakaneet monia hetkiä.  Matkan varrella olen saanut seurata heidän kehittymistään ja puhkeamistaan kukkaan. Käynnissä olevissa kokemuspuheenvuoroissa tämä todentuu ja katselen ihaillen uusien kokemusasiantuntjioidemme taitavaa tekemistä. Miten hieno kokemus meillä onkaan takana! Samalla rintaan hiipii jo haikeus: pian tämä yhteinen matkamme on väistämättä takana! Aloittaessani Taiteen Sulattamolla huhtikuun alussa 2022 perin edeltäjiltäni Sulattamon edellisen Kaunis mieli -hankkeen aikaisen koulutusmallin. Tätä koulutusmallia lähdin kehittämään ja uusimaan. Onnekseni sain paljon apua toiminnanjohtajaltamme, Kokemuksesi on arvokas -hankkeen väeltä, taitavilta kouluttajiltamme sekä ennen kaikkea kokemusasiantuntijoilta, jotka ihanalla tavalla kertoivat omia näkemyksiään. Uusi koulutusmalli alkoi syntyä. Uusi kou

Kokemustoiminnan monet kasvot: Surevan kohtaaminen

  Kokemuksesi on arvokas - hankkeen blogisarjassa “Kokemustoiminnan monet kasvot” esitellään eri organisaatioissa toimivia kokemusasiantuntijoita ja vertaisia. Sarjan tarkoituksena on tuoda esiin, kuinka monissa organisaatioissa ja monimuotoisena erilaista kokemustoimintaa järjestetään. Tässä ensimmäisessä osassa esittelemme Surevan kohtaaminen -toiminnassa vaikuttavan Tuijan.  Olen Tuija Udd-Manninen. Olen 37 vuotta ja teen kokemuspuheenvuoroja edustaen niin Nuoret Lesket kuin Surunauha -järjestöäkin. Olen toiminut kokemusasiantuntijana vuodesta 2022 lähtien. Mielestäni tärkein ja arvokkain oppi käymästäni kokemusasiantuntijakoulutuksesta oli, että puheenvuoroa tehdessä saa ja pitääkin olla oma itsensä.  Kokemuskentällä olen tehnyt puheenvuoroja liittyen työelämään, lasten surusta sekä mitä läheisen itsemurhan kokeminen vie ja tuo omasta elämästä. Olen ollut mukana muutamassa projektissa, jossa on kehitetty tiedon ja avun löytymistä surun keskellä. Puheenvuoropyynnöt olen usein