Siirry pääsisältöön

Yhdessä eteenpäin!

 Kokemuksesi on arvokas -hankkeen ensimmäisen toimintavuoden kartoitustyössä ja tapahtumissa nousi selkeästi tarve laajemmalle keskustelulle kokemusasiantuntijuuden yhteisistä näkymistä ja näkemyseroista. Hanke on alusta asti tahtonut edistää kaikkien kokemustietoa jalostavien koulutusten kehitystyötä ottamatta kantaa nimikkeisiin tai kokemustoimintaan koulutuksen jälkeen. Yhteistä kehitystyötä on kuitenkin ajoittain hidastanut termien ja tavoitteiden erot. Vaikka hanke keskittyykin koulutusten kehittämiseen ja yhtenäistämiseen, vaikuttavat erilaiset näkemykset kokemusasiantuntijuuden roolista luonnollisesti myös koulutusten tavoitteisiin.

Hanke on alusta asti tahtonut edistää kaikkien kokemustietoa jalostavien koulutusten kehitystyötä 

Hankkeen toisen toimintavuoden ensimmäinen yhteiskehittämisen tapahtuma järjestettiin 15.2. Helsingissä. Tapahtuman teemoina olivat verkostoitumisen lisäksi juuri kokemusasiantuntijuuden periaatteet, monimuotoisuus sekä rooli erilaisissa toimintaympäristöissä. Tapahtumaan osallistui ilahduttava määrä toimijoita ympäri Suomea ja edustettuna oli erilaisia näkökulmia monimuotoisen kentän eri puolilta. Tapahtuma käynnistyi ryhmäpohdintatehtävällä, joissa käsiteltiin toivottuja teemoja, kuten vapaaehtoista ja palkkiollista kokemustoimintaa, kentän yhtenäistämistä sekä hyvien koulutuskäytänteiden jakamista. Ryhmätyöskentelyn jälkeen yleiseen keskusteluun nousi tuttuja puheenvuoroja kentän eri laidoilta.

 

Ryhmätehtävä käynnissä paljon pidetyllä "vastausmustalla"!


Tapahtuma oli sekä hankehenkilöstön että osallistujapalautteiden mukaan onnistunut. Tärkeät näkemyserot nostettiin vielä kerran esille, jotta ymmärrys eri näkökulmia kohtaan lisääntyisi. Päämääränä ei ollutkaan välttämättä yhteisymmärrykseen pääseminen tai tiukka käsitteenmäärittely, vaan toivottu tilan luominen avoimelle ja rehelliselle vuoropuhelulle.

Päämääränä ei ollutkaan välttämättä yhteisymmärrykseen pääseminen tai tiukka käsitteenmäärittely, vaan toivottu tilan luominen avoimelle ja rehelliselle vuoropuhelulle. 

Positiivisten palautteiden lisäksi tapahtuma sai kritiikkiä siitä, että myös osallistujista tuntui, että keskustelu ei tietyiltä osin etene. Oli osittain tavoitteenakin, että erilaiset näkökulmat saavat tilaa ja näkyväksi tulee, että joiltakin osin yhtenäistäminen voi olla vielä kaukainen tai jopa turha tavoite. Hankehenkilöstö jakaa osallistujien toiveen jättää keskustelu näkemyseroista ja siirtyä niistä huolimatta eteenpäin rakentamaan yhteistä vahvaa kokemuskoulutuskenttää.

 

Hanke, kuten useat kouluttajajärjestötkin, saa rahoituksensa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta. STEA tukee tuloksellista kansalaisjärjestötoimintaa, joka edistää yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Tästä näkökulmasta hankkeen tuki suuntautuu vapaaehtoisuuden ympärille rakentuvaan kansalaisjärjestötoimintaan, vaikka hanke tuotoksineen onkin yhä tarkoitettu edistämään kaikkien kentän toimijoiden etua. Hanke ei ota kantaa siihen, missä toimintaympäristöissä tai minkälaisilla sopimuksilla koulutuksen jälkeen osaamista hyödynnetään.

Tästä näkökulmasta hankkeen tuki suuntautuu vapaaehtoisuuden ympärille rakentuvaan kansalaisjärjestötoimintaan

Erityisesti kokemusosaamisen palkkiokeskustelu on herättänyt vahvoja mielipiteitä. Toisaalta kokemusosaaminen voisi olla rinnastettavissa esimerkiksi freelance-taiteilijoiden tai muiden asiantuntijakonsulttien osaamiseen. Osaamista voi hyödyntää niin vapaaehtoisena kuin erilaisissa palkkiollisissakin tehtävissä. Arvokas osaaminen voi olla harrastuneisuuden, koulutusten ja henkilökohtaisten vahvuuksien summa eikä perustu vain tiettyyn tutkintoon tai suljettuun nimikkeeseen. Niin myös palkkioiden maksun sopimus rakentuu yksilöllisesti osaamisen ja tehtävän vaatimustason mukaan. Verkoston toiveen mukaan kokemuskoulutukset säilyttävät monimuotoisuutensa, joten niistä ei jatkossakaan saa nimikettä, joka oikeuttaisi yksiselitteisesti tiettyyn palkkioon.

 

Vastausmustien tuotokset purettiin ja lisättiin Miron yhteiskehittämisalustalle.

Huolimatta toimintakenttien eroista vallitsee kuitenkin laaja yhteisymmärrys kokemusosaamisen arvosta ja tärkeydestä, joiden edistämiseen myös hanke on työllään sitoutunut. Hankkeen kevät on täynnä yhteiskehittämisen tapahtumia sekä kouluttajille että kokemusasiantuntijoille. Ensimmäinen kokemusasiantuntijakoulutuksen oppimisympäristö on tunnistettu PAIKKO-järjestelmän avulla, piloteista saadaan pian palautetta ja uusia yhteistyökumppaneita tippuu mukaan tasaisella tahdilla. Myös materiaaliportaali on avattu ja päivittyy käyttäjäkokemusten myötä. Hanke pyrkii edistämään kokemusosaamisen arvostusta ja tarvitsee siihen koko verkoston tukea. Onkin ollut ilo huomata, että koulutusten yhtenäistäminen vaikuttaisi olevan koko monimuotoisen kentän yhteinen hanke!

Huolimatta toimintakenttien eroista vallitsee kuitenkin laaja yhteisymmärrys kokemusosaamisen arvosta ja tärkeydestä, joiden edistämiseen myös hanke on työllään sitoutunut. 

 

Kevätauringon kanssa kilpaa hymyillen,

Hanketiimi 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kulttuuripajat kulttuurihyvinvointitoiminnan ytimessä mielenterveyskentällä

  Mitä eroa on Taiteen Sulattamo ry:n ja kulttuuripajojen toiminnalla? Tämä kysymys nousee säännöllisesti esiin, mutta näkökulman voisi tällä kertaa kääntää myös siihen, mitä yhteistä niillä on. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti. Toimintamalli on saavuttanut pitkäjänteisellä menestyksekkäällä työllä vankan aseman ja kehittyy reagoiden kentän muutostarpeisiin. Kulttuuripajamalli on levinnyt ja juurtunut valtakunnalliseksi toimintamuodoksi. Taiteen Sulattamon tausta taas on vahvasti taiteen, erityisesti näyttämötaiteen, menetelmin tehtävässä mielenterveystyössä – taide edellä. Sulattamo tietää, miten taideprosessit edistävät mielenterveyttä. Työmme pureutuu aina taiteen kautta toimintaan ja taiteeseen toimintamme ytimessä. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti Vuosi 2023 on Taiteen Sulattamon kymmenes toimintavuosi. Taiteen Sulattamo sai alkunsa ammattitaiteilijoiden ja helsinkiläisten m

Lähtötervehdys kouluttajalta

Päädyin raskain mielin lopettamaan oman kouluttajan polkuni Taiteen Sulattamolla syyskuussa 2022. Vajaassa kahdessa vuodessa koulutin Taiteen keinoin esiintyviä kokemusasiantuntijoita neljä ryhmää sekä kokosin Kotkassa yhden häpeää käsittelevän työpajan. Kouluttajan polku oli antoisa, vaikka korona-pandemia sitä kovin yrittikin koetella.  Ensimmäisenä haluan kiittää Taiteen Sulattamoa siitä luottamuksesta, jolla sain omaa kouluttajuuttani rakentaa. Vaikka koulutusrakenteessa oli eheät raamit työlle, pystyin vapaasti soveltamaan taiteen tekemistä jokaiselle ryhmäkokonaisuudelle sopivaksi. Lisäksi sain liittää koulutukseen häpeää käsitteleviä tehtäväkokonaisuuksia ja toteuttaa niitä yhdessä koulutettavien kanssa. Oma taiteellinen näkemykseni myös vahvistui, kun sitä ei koskaan kyseenalaistettu mistään suunnasta. Luottamus Sulattamolta päin antoi mahdollisuuden tehdä työtä juuri sillä palolla, jota minulla on sitä kohtaan ollut.  Toisena kiitän yhteistyötahoja, joiden kanssa olen työskenn

Matkalla kohti kokemusasiantuntijuuden ydintä

  Helmikuussa 2023 istun Taiteen Sulattamon koulutustilassa seuraamassa Kokemustarinailtamia. Takana on kolmen ja puolen kuukauden matka, jonka aikana olemme ihanan ryhmän kanssa jakaneet monia hetkiä.  Matkan varrella olen saanut seurata heidän kehittymistään ja puhkeamistaan kukkaan. Käynnissä olevissa kokemuspuheenvuoroissa tämä todentuu ja katselen ihaillen uusien kokemusasiantuntjioidemme taitavaa tekemistä. Miten hieno kokemus meillä onkaan takana! Samalla rintaan hiipii jo haikeus: pian tämä yhteinen matkamme on väistämättä takana! Aloittaessani Taiteen Sulattamolla huhtikuun alussa 2022 perin edeltäjiltäni Sulattamon edellisen Kaunis mieli -hankkeen aikaisen koulutusmallin. Tätä koulutusmallia lähdin kehittämään ja uusimaan. Onnekseni sain paljon apua toiminnanjohtajaltamme, Kokemuksesi on arvokas -hankkeen väeltä, taitavilta kouluttajiltamme sekä ennen kaikkea kokemusasiantuntijoilta, jotka ihanalla tavalla kertoivat omia näkemyksiään. Uusi koulutusmalli alkoi syntyä. Uusi kou