Siirry pääsisältöön

Yhdessä eteenpäin!

 Kokemuksesi on arvokas -hankkeen ensimmäisen toimintavuoden kartoitustyössä ja tapahtumissa nousi selkeästi tarve laajemmalle keskustelulle kokemusasiantuntijuuden yhteisistä näkymistä ja näkemyseroista. Hanke on alusta asti tahtonut edistää kaikkien kokemustietoa jalostavien koulutusten kehitystyötä ottamatta kantaa nimikkeisiin tai kokemustoimintaan koulutuksen jälkeen. Yhteistä kehitystyötä on kuitenkin ajoittain hidastanut termien ja tavoitteiden erot. Vaikka hanke keskittyykin koulutusten kehittämiseen ja yhtenäistämiseen, vaikuttavat erilaiset näkemykset kokemusasiantuntijuuden roolista luonnollisesti myös koulutusten tavoitteisiin.

Hanke on alusta asti tahtonut edistää kaikkien kokemustietoa jalostavien koulutusten kehitystyötä 

Hankkeen toisen toimintavuoden ensimmäinen yhteiskehittämisen tapahtuma järjestettiin 15.2. Helsingissä. Tapahtuman teemoina olivat verkostoitumisen lisäksi juuri kokemusasiantuntijuuden periaatteet, monimuotoisuus sekä rooli erilaisissa toimintaympäristöissä. Tapahtumaan osallistui ilahduttava määrä toimijoita ympäri Suomea ja edustettuna oli erilaisia näkökulmia monimuotoisen kentän eri puolilta. Tapahtuma käynnistyi ryhmäpohdintatehtävällä, joissa käsiteltiin toivottuja teemoja, kuten vapaaehtoista ja palkkiollista kokemustoimintaa, kentän yhtenäistämistä sekä hyvien koulutuskäytänteiden jakamista. Ryhmätyöskentelyn jälkeen yleiseen keskusteluun nousi tuttuja puheenvuoroja kentän eri laidoilta.

 

Ryhmätehtävä käynnissä paljon pidetyllä "vastausmustalla"!


Tapahtuma oli sekä hankehenkilöstön että osallistujapalautteiden mukaan onnistunut. Tärkeät näkemyserot nostettiin vielä kerran esille, jotta ymmärrys eri näkökulmia kohtaan lisääntyisi. Päämääränä ei ollutkaan välttämättä yhteisymmärrykseen pääseminen tai tiukka käsitteenmäärittely, vaan toivottu tilan luominen avoimelle ja rehelliselle vuoropuhelulle.

Päämääränä ei ollutkaan välttämättä yhteisymmärrykseen pääseminen tai tiukka käsitteenmäärittely, vaan toivottu tilan luominen avoimelle ja rehelliselle vuoropuhelulle. 

Positiivisten palautteiden lisäksi tapahtuma sai kritiikkiä siitä, että myös osallistujista tuntui, että keskustelu ei tietyiltä osin etene. Oli osittain tavoitteenakin, että erilaiset näkökulmat saavat tilaa ja näkyväksi tulee, että joiltakin osin yhtenäistäminen voi olla vielä kaukainen tai jopa turha tavoite. Hankehenkilöstö jakaa osallistujien toiveen jättää keskustelu näkemyseroista ja siirtyä niistä huolimatta eteenpäin rakentamaan yhteistä vahvaa kokemuskoulutuskenttää.

 

Hanke, kuten useat kouluttajajärjestötkin, saa rahoituksensa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta. STEA tukee tuloksellista kansalaisjärjestötoimintaa, joka edistää yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Tästä näkökulmasta hankkeen tuki suuntautuu vapaaehtoisuuden ympärille rakentuvaan kansalaisjärjestötoimintaan, vaikka hanke tuotoksineen onkin yhä tarkoitettu edistämään kaikkien kentän toimijoiden etua. Hanke ei ota kantaa siihen, missä toimintaympäristöissä tai minkälaisilla sopimuksilla koulutuksen jälkeen osaamista hyödynnetään.

Tästä näkökulmasta hankkeen tuki suuntautuu vapaaehtoisuuden ympärille rakentuvaan kansalaisjärjestötoimintaan

Erityisesti kokemusosaamisen palkkiokeskustelu on herättänyt vahvoja mielipiteitä. Toisaalta kokemusosaaminen voisi olla rinnastettavissa esimerkiksi freelance-taiteilijoiden tai muiden asiantuntijakonsulttien osaamiseen. Osaamista voi hyödyntää niin vapaaehtoisena kuin erilaisissa palkkiollisissakin tehtävissä. Arvokas osaaminen voi olla harrastuneisuuden, koulutusten ja henkilökohtaisten vahvuuksien summa eikä perustu vain tiettyyn tutkintoon tai suljettuun nimikkeeseen. Niin myös palkkioiden maksun sopimus rakentuu yksilöllisesti osaamisen ja tehtävän vaatimustason mukaan. Verkoston toiveen mukaan kokemuskoulutukset säilyttävät monimuotoisuutensa, joten niistä ei jatkossakaan saa nimikettä, joka oikeuttaisi yksiselitteisesti tiettyyn palkkioon.

 

Vastausmustien tuotokset purettiin ja lisättiin Miron yhteiskehittämisalustalle.

Huolimatta toimintakenttien eroista vallitsee kuitenkin laaja yhteisymmärrys kokemusosaamisen arvosta ja tärkeydestä, joiden edistämiseen myös hanke on työllään sitoutunut. Hankkeen kevät on täynnä yhteiskehittämisen tapahtumia sekä kouluttajille että kokemusasiantuntijoille. Ensimmäinen kokemusasiantuntijakoulutuksen oppimisympäristö on tunnistettu PAIKKO-järjestelmän avulla, piloteista saadaan pian palautetta ja uusia yhteistyökumppaneita tippuu mukaan tasaisella tahdilla. Myös materiaaliportaali on avattu ja päivittyy käyttäjäkokemusten myötä. Hanke pyrkii edistämään kokemusosaamisen arvostusta ja tarvitsee siihen koko verkoston tukea. Onkin ollut ilo huomata, että koulutusten yhtenäistäminen vaikuttaisi olevan koko monimuotoisen kentän yhteinen hanke!

Huolimatta toimintakenttien eroista vallitsee kuitenkin laaja yhteisymmärrys kokemusosaamisen arvosta ja tärkeydestä, joiden edistämiseen myös hanke on työllään sitoutunut. 

 

Kevätauringon kanssa kilpaa hymyillen,

Hanketiimi 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kulttuuripajat kulttuurihyvinvointitoiminnan ytimessä mielenterveyskentällä

  Mitä eroa on Taiteen Sulattamo ry:n ja kulttuuripajojen toiminnalla? Tämä kysymys nousee säännöllisesti esiin, mutta näkökulman voisi tällä kertaa kääntää myös siihen, mitä yhteistä niillä on. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti. Toimintamalli on saavuttanut pitkäjänteisellä menestyksekkäällä työllä vankan aseman ja kehittyy reagoiden kentän muutostarpeisiin. Kulttuuripajamalli on levinnyt ja juurtunut valtakunnalliseksi toimintamuodoksi. Taiteen Sulattamon tausta taas on vahvasti taiteen, erityisesti näyttämötaiteen, menetelmin tehtävässä mielenterveystyössä – taide edellä. Sulattamo tietää, miten taideprosessit edistävät mielenterveyttä. Työmme pureutuu aina taiteen kautta toimintaan ja taiteeseen toimintamme ytimessä. Kulttuuripajatoiminta on kulttuurimenetelmiä hyödyntävän mielenterveystyön johtotähti Vuosi 2023 on Taiteen Sulattamon kymmenes toimintavuosi. Taiteen Sulattamo sai alkunsa ammattitaiteilijoiden ja helsinkiläisten m

Tulevaisuuden kokemusasiantuntijuus

Kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on ollut läsnä jo pitkään. Ammattilaisten rinnalla toimivat kokemusasiantuntijat tuovat laatua ja lisäävät ymmärrystä monin eri tavoin. Kokemusasiantuntijuuden juuret ovat vertaistoimijuudessa ja kumpuavat vertaisten toisilleen antamasta tuesta. Viimeisten 20-vuoden aikana kokemuksen käyttäminen osana päihde- ja mielenterveyspalveluita on tullut jäädäkseen, siltikään meillä ei ole olemassa selkeää näkemystä siitä miten erilaisia kokemukseen perustuvia toimintoja tai työtä määritellään. Kokemusasiantuntijuuden ja vertaistoimijuuden rajat ovat häilyviä ja määritelmät epäselviä. Kokemukseen perustuvan tiedon ja osaamisen käyttämistä on yritetty selkeyttää palvelurakenteissa erilaisilla nimikkeillä ja jakamalla kokemusasiantuntijoita koulutettuihin ja kouluttamattomiin. Koulutuksen perusteella jaottelu ei toimi täysin sekään koska meillä ei ole olemassa yhtenäistä laatuun perustuvaa kokemusasiantuntijakoulutusta. KA-koulutuste

Lähtötervehdys kouluttajalta

Päädyin raskain mielin lopettamaan oman kouluttajan polkuni Taiteen Sulattamolla syyskuussa 2022. Vajaassa kahdessa vuodessa koulutin Taiteen keinoin esiintyviä kokemusasiantuntijoita neljä ryhmää sekä kokosin Kotkassa yhden häpeää käsittelevän työpajan. Kouluttajan polku oli antoisa, vaikka korona-pandemia sitä kovin yrittikin koetella.  Ensimmäisenä haluan kiittää Taiteen Sulattamoa siitä luottamuksesta, jolla sain omaa kouluttajuuttani rakentaa. Vaikka koulutusrakenteessa oli eheät raamit työlle, pystyin vapaasti soveltamaan taiteen tekemistä jokaiselle ryhmäkokonaisuudelle sopivaksi. Lisäksi sain liittää koulutukseen häpeää käsitteleviä tehtäväkokonaisuuksia ja toteuttaa niitä yhdessä koulutettavien kanssa. Oma taiteellinen näkemykseni myös vahvistui, kun sitä ei koskaan kyseenalaistettu mistään suunnasta. Luottamus Sulattamolta päin antoi mahdollisuuden tehdä työtä juuri sillä palolla, jota minulla on sitä kohtaan ollut.  Toisena kiitän yhteistyötahoja, joiden kanssa olen työskenn